Xóa và chỉnh sửa lệnh

Bạn có thể xóa lệnh bằng cách nhấn lên tên dụng cụ cần thiết trong cửa sổ với danh sách lệnh đã đặt (gọi ra từ thẻ "Danh mục" /"Portfolio" --> "Lệnh" /"Orders") - sẽ mở ra cửa sổ đồ thị, ở nửa dưới màn hình là cửa sổ với các trường để nhập thông số lệnh với 2 nút:

Trong cửa sổ này bạn có thể chỉnh sửa các thông số lệnh và nhấn nút "Chỉnh sửa lệnh chờ" /"Edit pending order". Bạn cũng có thể xóa lệnh bằng cách nhấn nút "Xóa lệnh chờ" /"Delete pending order".

Cách tương tự dùng để chỉnh sửa và xóa lệnh OCO và các lệnh chờ được kích hoạt.