Mở tài khoản Real trên MetaTrader 4

Để mở tài khoản NetTradeX từ văn phòng cá nhân, hãy ấn vào mục “Tài khoản” tiếp theo chọn"Mở tài khoản mới" – sẽ mở ra cửa sổ «Mở tài khoản (Demo/Real)» và hãy nhập thong tin:

  • Loại tài khoản - Chọn “Real”;
  • Sàn giao dịch- Chọn “MetaTrader 4”;
  • Loại tài khoản – “Micro” hoặc “Standard”. Để xem thêm thông tin hãy vào trang Loại tài khoản trong mục Điều Kiện giao dịch trên trang web Công ty;
  • Đòn bẩy — tỷ lệ có thể chọn từ 1:1 đến 1:400;
  • Ngoại tệ tài khoản — đối với tài khoản MetaTrader 4 thì ngoại tệ tài khoản có thể mở là đố la Mỹ, euro hoặc yên Nhật;
  • Ngầy sinh – ngày, thagns, năm sinh của Bạn (chỉ cần khi mởi tài khoản thật);
  • Từ mã – chọn (không ít hơn 5 chữ latin, ký hiệu, chữ số) để xác nhận văn phòng cá nhân khi (e-mail, chat, điện thoại); từ mã được được tạo ra một lần khi mở tài khoản thật;
  • Hãy làm quen với tài liệu và chấp nhận điều kiện giao dịch – Bạn nên xem lại Thỏa thuạn khách hàng, Điều kiện giao dịch và Thông báo rủi ro và đánh dấu ô "Tôi xác nhận, tôi hiểu và đồng ý với các tài liệu trên".

Sau khi điền xong các ô hãy ấn vào nút "Mở tài khoản".

Tài khoản của Bạn sẽ được mở ngay lập tức. Thông số tài khoản sẽ hiện ngay trên trang web và cũng sẽ được gửi đến địa chỉ email của Bạn ngay lập tức.