Mở tài khoản như nào trong NetTradeX

Hãy tải file cài đặt sàn giao dịch NetTradeX ngay từ trang web và khởi động nó, tiếp theo hãy theo từng bước để cài đặt Terminal giao dịch.

Sau khi cài đặt xong Bạn có thể mở tài khoản demo hoặc bắt đầu mở tài khoản thật ngay trong Terminal.

Mở tài khoản DEMO

Mở tài khoản demo Bạn có thể thực hiện trong văn phòng cá nhân hoặc là ngày trong terminal NetTradeX.

Trong terminal, Bạn hãy chọn mục “Tập tin” từ menu chính và tiếp đấy chọn mục “Mở tài khoản mới”.Sẽ hiện lên cửa sổ «Chọn loại tài khoản”, trong đấy Bạn có thể chọn loại tài khoản “Chọn tài khoản demo” và ấn nút “Next”.Ấn nút “Next” và hãy điền thông tin tài khoản vào trong cửa số (bước 1).Ấn nút tiếp «Next» và bạn sẽ truy cập vào cửa số thiết lập «không gian làm việc», trong đấy bạn có thể đặt tên và chọn mẫu “không gian làm việc” cho mình.Ấn nút «Next» - tài khoản demo sẽ được mở và trong cửa số mới, Bạn sẽ thấy tất cả các thông tin về tài khoản của mình.Hãy lưu giữ lại thông tin của mình và đánh dấu vào dòng “Thông tin này đã được lưu dữ cẩn thận” và “Nhớ mật khẩu” và ấn vào nút “Ok” để kết thúc thủ tục mởi tài khoản, tài khoản sẽ hiện vào trong danh sách “Login” của cửa số “Hoa tiêu” sau khi kết nối.

Mở tài khoản thật

Để mở tài khoản thật Bạn sẽ cần đăng ký Văn phòng cá nhân (VPCN) và kích hoạt hồ sơ của VPCN.

Quá trình mở tài khoản thật vào bắt đầu giao dịch bao gồm 3 phần:

  • Thiết lập tài khoản trong Văn phòng cá nhân.
  • Thêm tài khoản vào trong sàn NetTradeX.
  • Kết nối tài khoản với server để bắt đầu gia dịch.

Bắt đầu quy trình mở tài khoản, Bạn có thể thực hiện trong Văn phòng cá nhân (Trong VPCN ấn vào nút “Mở tài khoản” hoạc vào theo link https://private.ifcmarkets.com/ru/register ), hoặc trong sàn NeTradeX.

Trong terminal, Bạn hãy chọn mục “Tập tin” từ menu chính và tiếp đấy chọn mục “Mở tài khoản mới”. Trong cửa sổ mới mở chọn “Mở tài khoản chính thức” và ấn nút “Next”.Trong terminal sẽ mở ra cửa sổ «Thêm tài khoản đã có – bước 1” và cùng lúc sẽ mở rả trong phần mền trình duyệt trang web VPCN hoặc là đăng ký VPCN (nếu bạn chưa thiết lập nó).Nếu Bạn đã có VPCN và Bạn đã mở tài khoản mới trong VPCN rồi ( xem mục “Mở tài khoản chính thức trong VPCN”) thì bạn chỉ cần thêm tài khoản đấy vào sàn.

Để thêm tài khoản vào ô Login, hãy điền số tài khoản của mình vào và ấn nút “Next” và làm theo bước 2 – xem mục “Thêm tài khoản vào sàn NetTradeX”.

Trở lại trang đầu