Những lệnh đi kèm

Lệnh đi kèm với vị trí hoặc lệnh chờ, được gọi là loại lệnh đi kèm và chia ra thành 2 loại – Stop LossTake Profit có thể được đặt bởi các phương pháp như sau:

  • Khi mở vị trí giao dịch trong cửa sổ “Giao dịch”.
  • Trong lúc đặt lệnh chờ (loại “Chờ”) trong cửa sổ “Lênh”.
  • Đối với vị trí mở trước đây — trong cửa sổ “Vị trí mở” ấn vào nút chuột phải vào dòng vị trí và trong menu rơi hãy chọn mục "lệnh đi kèm".
  • Đối với lệnh đặt trước đây – trong cửa sổ “Lệnh” hẫy ấn nút chuột phải vào trong dòng lệnh và trong menu rơi chọn "Điều chỉnh" .

Xem xét trường hợp vị trí mở trước đây – vào trong cửa sổ “Vị trí mở” ấn vào nút chuột phải để mở menu và tiếp theo chọn mục "Lệnh đi kèm".Vào trong cửa sổ "Lệnh đi kèm" hãy đặt đấu và đặt mức trong dòng в “Stop los” và “Тake profit”. Bạn có thể đặt một hoăc cả 2 lệnh.Mức “Take profit” phải trên mức giá hiện tại (vị trí mua) hoặc thấp hơn (vị trí bán). Mức stop loss phải đặt dưới mức giá hiện tại (vị trí mua) hoặc trên (vị trí bán).

Để chỉnh đổi lệnh đi kèm với vị trí đã mở bạn có thể vào cửa sổ “Vị trí mở” tiếp theo mở cửa sổ "Lệnh đi kèm" và trong đấy thay đổi các mức giá.

Trở lại trang đầu