Cách mở tài khoản thật

Nếu bạn có văn phòng cá nhân (VPCN) thì bạn hãy đăng nhập vào nó qua trong web IFC Markets ấn vào nút "Khu vực cá nhân" hoặc vào "Mở tài khoản" rồi "Đăng nhập", điền tên đăng nhập(e-mail) và mật khẩu.

Trong cửa sổ của VPCN hãy ấn vào nút «Tài khoản» -> «Mở tài khoản» trong menu.

Откроется окно диалога для открытия счета.Trong của sổ mới mở chọn loại tài khoản “Real”, sàn “NetTradeX”, loại tài khoản, đòn bẩy và ngoại tệ tài khoản. Làm quen với 3 loại giấy tờ – Thỏa thuận khách hàng, Điều kiện giao dịch, Cảnh bảo rủi ro và đánh dấu.

Ấn nút «Mở tài khoản mới» - tài khoản sẽ được thiết lập trên máy chủ, thông tin tài khoản sẽ được hiển thị trên màn hình với các thông tin («Từ khóa» được ghi một lần khi kích hoạt hờ sơ VPCN và dùng cho tất cả tài khoản).Bạn sẽ được gửi email với các thông tin tài khoản.

Để thêm tài khoản NetTradeX và hồ sơ bạn sẽ cần làm theo «Cách thêm tài khoản NetTradeX vào hồ sơ».

Trở lại trang đầu