Danh mục các dụng cụ tài chính

Tỷ giá của dụng cụ hiển thị trong cửa số "Tỷ giá hiện tại".

Trong cửa sổ này bạn có thể thấy giá Bid, Ask và thời gian tính giá. Ngoài ra nếu ấn nút chuột phải vào trong mục bạn sẽ thấy bảng với các dòng và ô được xép thứ tự.

Ấn nút chuột phải vào “Hiện giá hiện tại” hoặc “Hoa tiêu” (trong mục “Dụng cụ”) hoặc ấn nút F8 trên bàn phím, có thể làm qua "Giao dịch" tại menu chính, bạn có thể chọn lệnh “Dụng cụ” và điều chỉnh danh sách dụng cụ .

Bằng cách chọn mục “Dụng cụ”, cửa sổ “Tìm dụng cụ” sẽ mở, bao gồm 3 mục:

  • Tại bên trái co mục “In use”, bao gồm dụng cụ từ bảng “Hiện giá hiện tại”; ngoài ra dụng cụ đạnh dấu mầu về vị trí mở, lệnh trên biểu đồ dụng cụ đấy (dụng cụ khác đánh dấu ô trống).
  • Tại bên phải của mục “Tất cả dụng cụ ”, bao gồm nhóm dụng cụ và chi ra thành 2 nhom dụng cụ ; ngoài ra dụng cụ với đánh dấu ô xanh hiển thị trong nhóm dụng cụ đang dùng.
  • Sau đấy là mục “Instrument specification” với 4 dòng thông tin về dụng cụ (trên hình là # C-BRENT) – “General”, “Điều kiện giao dịch”, “Thời gian giao dịch”, “Swap”.

Trong cửa sổ bạn có thể:

  • Xem tất cả danh sách dụng cụ.
  • Xem nhóm dụng cụ.
  • Tìm dụng cụ bạn cần qua danh sách dụng cụ đang sử dụng hoặc từ dữ liệu; ngoài ra thì có thể tìm dụng cụ chỉ qua một phần tên của dụng cụ, ví dụ tìm “EUR” trong thanh tìm kiếm, sẽ hiển thị ra tất cả dụng cụ có liên quan đến từ khóa tìm.
  • Xem thông tin về dụng cụ.
  • Xóa đi các dụng cụ không cần thiết đến từ sanh sách.
  • Thêm dụng cụ hoặc nhóm dụng cụ từ dữ liệu vào trong danh sách dụng cụ giao dịch.
  • Xếp hàng trong danh sách ở trong nhóm dụng cụ.

Quá trình cho thêm hoặc xóa dụng cụ từ dạnh sách rất đơn giản. Bạn có thể đánh dầu dụng cụ bạn cần và ấn kéo sang trái hoặc phải. Ngoài ra có thể xóa tất cả dụng cụ bằng cách ấn vào nút có 2 mũi tên.

Trở lại trang đầu