Thêm tài khoản vào sàn NetTradeX

Để thêm tài khoản đã có (chính thức hoặc demo) vào sàn NetTradeX hạy chọn mục “Tập tin” từ menu chính và chọn “Nhập thêm tên đăng nhập”.

Trong Terminal sẽ mở ra cửa sổ «Nhập thêm tên đăng nhập – bước 1»

Trong ô “Login:” hãy điền số tài khoản của mình (tài khoản chính thức bắt đầu từ chữ “r”, demo - “demo”) và ấn nút “Next”.

Trong cửa số “Thêm tên đăng nhập – bước 2” chọn loại tài khoản “Chính thức” hoặc “Demo” và ấn nút “Next”.

Trong cửa sổ «Thêm tài khoản đăng nhập – bước 3».

Trong cửa sổ Bạn hãy đánh dấu “Lưu giữ mật khẩu”, điền mật khẩu vào ô (thông số trước đây được thiết lập trọng VPCN) và ấn nút “Next”. Hoặc là Bạn có thể ấn luôn nút “Next” không cần đánh dấu (và không cần điền mật khẩu vao trong bước này).

Mở ra cửa sổ mới «Thêm tài khoản đăng nhập – bước 4» - cửa sổ thiết lập «Không gian làm việc», trong đấy Bạn có thể chọn ra mẫu của mình.

Ấn nút “Ok” - quy trình thiết lập sẽ được kết thúc, tài khoản sẽ được đưa vào danh sách “Login” trong cửa số “Hoa tiêu” (nhưng kết nối chưa được thực hiện).

Để kết nối hãy chọn tài khoản từ trong cửa số “Hoa tiêu”.


Hãy ấn 2 lần chuột trái vào số tài khoản hoặc ấn một lần vào nút chuột phải và trong menu chọn mục “Kết nối”. Nếu trước đây mật khẩu chưa được điền vào thì khi kết nối sẽ mở ra cửa số “Kết nối với tài khoản giao dịch”.


Trong cửa sổ mới mở Bạn hãy điền mật khẩu vào (và thêm nữa có thể chọn ra “không gian làm việc” ). Sau đấy thì sẽ có kết nối với server và Bạn có thể bắt tay vào làm việc.

Quan trọng: Login sẽ được thêm một lần và lưu giữ trên máy tính mà bạn đang truy cập.

Trở lại trang đầu