NetTradeX cho Windows

Chương trình thương mại cho phép mở và đóng vị trí theo cặp ngoại tệ, đặt lệnh các loại điều khiển tài khoản, theo dõi lịch sử tài khoản. Chức năng chính của Terminal nằm trong những menu chuột phải, được gọi qua những cửa sổ thông tin. Phần chức năng có thể thực hiện qua những nút phía trên của Terminal. Bạn có thể xem bản hướng dẫn các chức năng của Terminal.

 • Mở tài khoản như nào trong NetTradeX

  Hãy tải file cài đặt sàn giao dịch NetTradeX ngay từ trang web và khởi động nó, tiếp theo hãy theo từng bước để cài đặt Terminal giao dịch.

 • Cách mở tài khoản thật

  Nếu bạn có văn phòng cá nhân (VPCN) thì bạn hãy đăng nhập vào nó qua trong web IFC Markets ấn vào nút "Khu vực cá nhân" hoặc vào "Mở tài khoản" rồi "Đăng nhập", điền tên đăng nhập(e-mail) và mật khẩu.

 • Thêm tài khoản vào sàn NetTradeX

  Để thêm tài khoản đã có (chính thức hoặc demo) vào sàn NetTradeX hạy chọn mục “Tập tin” từ menu chính và chọn “Nhập thêm tên đăng nhập”.

 • Cách mở biểu đồ

  Để mở đồ thị mới, trong bất kì cửa sổ "Tỷ giá hiện tại", “Các vị trí mở”, “Tổng các vị trí mở" “Các lệnh” nhấn chuột phải lên dụng cụ giao dịch hoặc vị trí, lệnh tương ứng. Trong menu ngữ cảnh được mở ra, chọn "Đồ thị" và khoảng thời gian mong muốn từ menu phụ bên cạnh.

 • Cách mở vị trí

  Có vài cách mở vị trí :          

 • Cách đóng vị trí: Sàn NetTradeX

  Bạn có thẻ đóng vị trí bằng cách:          

 • Lệnh chờ đợi

  Nếu bạn muốn sau này mở vị trí theo giá khác với thị trường thì hãy đặt lệnh chờ. Lệnh chờ là một loại lệnh tự động mở khi giá đạt đến mức cố định mà trước đây đặt.

 • Những lệnh đi kèm

  Lệnh đi kèm với vị trí hoặc lệnh chờ, được gọi là loại lệnh đi kèm và chia ra thành 2 loại – Stop LossTake Profit có thể được đặt bởi các phương pháp như sau:

 • Cân bằng và khóa vị trí

  Khi mở vị trí theo giá thị trường hoặc qua lệnh đã đặt trước phải tính cả chế độ hoàn thành giao dịch. Terminal hỗ trợ hai kiểu chế độ cân bằng và chế độ khóa (“Lock”).

 • Mở khóa vị trí

  Nếu có 2 vị trí với xu hướng khác chiều nhau thì thực hiện thao tác “mở khóa vị trí”. 2 vị trí này có khối lượng khác nhau thì kết quả sẽ bằng tổng của 2 vị trị bù trừ nhau (tùy thuộc vào xu hướng của vi trí).

 • Cách đặt lệnh cảnh báo (alert)

  Cửa sổ "Cảnh báo" được gọi qua menu "Hình thức".

 • Danh mục các dụng cụ tài chính

  Tỷ giá của dụng cụ hiển thị trong cửa số "Tỷ giá hiện tại".

 • Cách thiết lập các chỉ báo và đối tượng đồ họa (biểu đồ)

  Bạn có thể cài đặt các chỉ thị và đối tượng đồ họa lên biểu đồ dụng cụ tài chính.

 • Làm việc với các biểu mẫu đồ thị

  Trên đồ thị các dụng cụ tài chính bạn có thể lưu các chỉ thị và đối tượng đồ họa (cùng với cài đặt hiện tại của chúng), cũng như các cài đặt cho đồ thị, thông qua gói Biểu mẫu đồ thị. Biểu mẫu đồ thị được lưu trên máy người dùng, được đặt tên riêng. Với các biểu mẫu này bạn có thể chuyển tất cả cài đặt cho một đồ thị này lên một đồ thị khác.

 • In biểu đồ và bảng

  Phần mềm hỗ trợ xuất (in) các cửa sổ đồ thị và một số cửa sổ với bảng số liệu. Đối với tất cả các loại tài liệu được xuất ra in, phần mềm hỗ trợ xuất in trực tiếp hay xem trước khi in.

 • Thống kê lịch sử

  Để hình thành thống kê lịch sử giao dịch trong khúc thời gian, hẫy vào mục “view” và trong đấy chọn chức năng “Thống kê lịch sử tài khoản”.

 • Thống kê lệnh

  Để hình thành lịch sử lệnh trong khoảng thời gian cố định, hãy vào “View” và chọn chức năng "Thống kê lệnh".

 • Cửa sổ thông tin "Tin tức"

  «Tin tức» cửa sổ hộp thoại có thể sẽ được mở từ mục «Xem» .

 • Thiết lập và giao dịch PCI

  Mỗi người dùng phần mềm giao dịch NetTradeX có thể truy cập tới một công nghệ đặc biệt, cho phép tạo các dụng cụ tổng hợp cá nhân (PCI), sự biến đổi của chúng chỉ giới hạn bởi sức sáng tạo của người dùng (những tỉ giá chéo mới, tương quan của những tài sản khác nhau, những chỉ số ngoại tệ, những danh mục đầu tư, danh mục đầu tư cho các giao dịch cặp và nhiều thứ khác).

 • Các đồ thị phần trăm

  Người dùng có thể biểu diễn biến động giá của tối đa 10 dụng cụ tài chính trên một đồ thị. Biến động giá của mỗi dụng cụ được tính bằng phần trăm thay đổi giá từ một thời điểm định trước theo thời gian (khoảng thời gian tính chung cho mọi dụng cụ trên biểu đồ đó). Như vậy, với tất cả các đường trên đồ thị chỉ cần 1 thang phần trăm duy nhất.

 • Xem đồng thời các đồ thị

  Chế độ đồng bộ hóa các biểu đồ dùng để theo dõi ty giá trên các biểu đồ khác nhau (có thể dùng cho các dụng cụ và interval thời gian khác nhau)

 • Các cài đặt chung cho NetTradeX

  Để thiết lập các cài đặt chung cho phần mềm, chọn mục "Cài đặt" trên menu chính, trong menu mở ra chọn mục "Terminal":