Mở tài khoản Demo

Để mở tài khoản Demo, quý khách cần download, cài đặt và khởi động sàn giao dịch Terminal di động.

1. Trong danh mục "Công cụ" chọn "Mở tài khoản mới"

2. trong cu7au3 sổ được mở ra, chọn "Tài khoản Demo".

3. Mẫu thông tin được mở ra "Thông tin tài khoản cá nhân" nhập dữ liệu cá nhân của bạn:

Tên;

Họ*;

4. Kế tiếp, mẫu "Thông tin tài khoản liên lạc" được mở ra và quý khách sẽ phải thực hiện khai báo vào bảng:

Nước*;

Thành phố*;

Tỉnh/khu vực*;

ZIP/Postal Code - ;

Địa chỉ E-Mail *;

Địa chỉ cư trú;

Số điện thoại

5. Kế tiếp mẫu cửa số " Thông tin tài khoản giao dịch" được mở ra và quý khách sẽ chọn thiết lập các điều kiện giao dịch:

Loại tài khoản (chỉ DEMO);

Email;

Đòn bẫy;

Deposit;

Nhập mẫu xác nhận – Nhập biểu tượng chữ từ hình vào;

6. Xin chúc mừng! Tài khoản demo của quý khách đã được mở. Viết và lưu lại các thông tin dữ liệu tài khoản của quý khách:

Account ID – số tài khoản của quý khách;

Account type – Loại tài khoản giao dịch;

Login – Tên đăng nhập;

Password – Mật mã;

Phone Password – Mật mã dành cho dealing điện thoại;

Secret Word - Từ Mã ( dùng để thay đổi chi tiết thanh toán).

Đánh dấu vào "Vâng, tôi chắc chắn đã lưu giữ dữ liệu này" và nếu muốn lưu giữ mật mã vào máy tính, quý khách đánh dấu vào "Tự động lưu giữ mật mã". Trường hợp này sẽ giúp quý khách vào tài khoản mà không cần nhập mật mã.

Trở lại trang đầu