Hướng dẫn sử dụng NetTradeX Windows Phone

Phần mềm giao dịch NetTradeX Windows Phone cho phép giao dịch với dụng cụ tài chính đầy đủ, đặt lệnh, thực hiện phân tích kỹ thuật, quản lý tài khoản.

Cài đặt phần mềm giao dịch trên thiết bị di động trên hệ điều hành Windows Phone tải từ cửa hàng Microsoft: điền trong ô tìm kiếm tên gọi IFC Markets Trade Terminal và cài đặt phần mềm.

 • Kết nối đến tài khoản giao dịch

  Khi mở phần mềm giao dịch thì sẽ hiển thị cửa sổ login và mật khẩu. Hiển thị thêm ô địa chỉ server.

 • Mở tài khoản Demo và Real mới

  Ấn vào trong menu chính "Register" sẽ hiện cửa sổ mới, chọn trong mục "Demo account" thông tin của tài khoản mới.

 • Mở biểu đồ

  Bạn có thể mở biểu đồ bằng 2 cách:

 • Indicator

  Ân nút "Indicators" dưới biểu đồ (thứ từ trái) Bạn có thể gọi ra cửa sổ cài đặt indicator phân tích kỹ thuật, cũng có thể điều chỉnh indicator đã có trên biểu đồ:

 • Đối tượng đồ họa

  Ấn nút "Graphical objects" dưới biểu đồ (thứ 4 từ trái) Bạn có thể gọi menu để cài đặt hình họa trên biểu đồ, trong đấy cũng có thể điều chỉnh lại hình họa:

 • Mở vị trí

  Bạn có thể mở vị trí theo cách:

  • bằng nút "Giao dịch" từ trong menu rơi trong dụng cụ từ "Quotes", "Mở vị trí", "Tổng vị trí mở" và "Lệnh".
  • bằng nút đầu trong thanh menu.

  Theo chức năng được đề cập ở trên hoặc nút "Thực hiện giao dịch" cửa sổ mở ra, nơi bạn có thể đặt tất cả các tham số cần thiết:

  • khối lượng lệnh (đơn vị của dụng cụ);
  • Mức Stop Loss và Take Profit ;
  • Chế độ Trailing Stop (khi được kích hoạt, sẽ được thực hiện trên máy chủ);
  • chế độ "Khóa";
  • ...

 • Danh sách vị trí mở

  Bạn có thể xem danh sách các vị trí mở theo chức năng "Vị trí mở" từ menu đầu :

 • Đóng vị trí

  Bạn có thể đóng vị trí, bằng cách chọn từ bảng "Vị trí mở" dòng với đóng vị trí - sẽ mở ra cửa sổ với các chứng năng sau:

 • Mở khóa vị trí

  Bạn có thể mở khóa vị trí, có nghĩa là cộng trừ lại các vị trí ngược nhau cùng của một dụng cụ với kết quả là sẽ ra một vị trí với xu hướng và khối lượng của vị trí nào lúc đầu lớn hơn. Bạn có thể mở khoán theo cách:

 • Cài đặt lệnh

  Bạn có thể đặt lệnh cho dụng cụ theo cách này:

 • Danh sách lệnh

  Bạn có thể xem danh sách lệnh đang đặt qua chức năng "Lệnh" từ menu chính:

 • Xóa và chỉnh đổi lệnh

  Bạn có thể xóa lệnh, chọn trong bảng "Lệnh" dòng xóa lệnh- sẽ mở ra cửa sổ các chức năng sau:

 • Trình duyệt dụng cụ

  Trong cửa sổ "Quotes", bạn có thể thấy giá các dụng cụ. Bạn có thể chỉnh sửa các công cụ đã sử dụng, bằng cách xóa hoặc thêm các công cụ mới từ Trình duyệt Công cụ. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi thứ tự các công cụ trong danh sách cửa sổ "Quotes".

 • Phân tích margin và lịch sử tài khoản

  "Phân tích margin" là chức năng từ menu chính với các của sổ sau:

 • Lịch sử lệnh

  Chức năng "Lệnh" trong menu chính mở cửa sổ "Lệnh" với lịch sử lệnh hoặc "Lọc lịch sử lệnh" trong cửa sổ đầu. Với chức năng lọc này bạn có thể xếp thử tự ngày :

 • Cài đặt

  Ấn vào "Cài đặt" sẽ hiện lên cửa số với các cài đặt khác nhau:

 • Thuộc tính tài khoản

  Gọi chức năng "Thuộc tính tài khoản" sẽ mở ra cửa số sau: