Hướng dẫn sử dụng NetTradeX Mobile

 • Cách làm việc với chức năng Terminal

  Chương trình thương mại cho phép mở và đóng vị trí theo cặp ngoại tệ, đặt lệnh các loại điều khiển tài khoản, theo dõi lịch sử tài khoản.

 • Mở tài khoản Demo

  Để mở tài khoản Demo, quý khách cần download, cài đặt và khởi động sàn giao dịch Terminal di động.

 • Cách kích hoạt tài khoản và bắt đầu làm việc

  Như vậy, bạn đã chạy file cài đặt phần mềm giao dịch NetTradex.exe .

 • Điều chỉnh cửa sổ thông tin

  Vị trí và lệnh hiện tại hay là lịch sử giao dịch có thể xem trong các cửa sổ “Positions”, “Sum positions" , “Account history”, “Order history”. Những yêu cầu rút tiền sẽ xuất hiện trong cửa sổ “Withdrawal”. Những cửa sổ này có ký hiệu riêng ở bên dưới màn hình. Điều chỉnh Terminal nằm trong phần “Setting”. Những lệnh để điều chỉnh cửa sổ nằm ở trong menu “Tools” ở bên dưới màn hình.

 • Cách mở và Cách đóng vị trí

  Mở vị trí có thể qua lệnh “Make deal” từ cửa sổ “Quotes” hoặc trong những cửa sổ thông tin khác.

 • Lệnh đi kèm

  Nếu bạn muốn để cho vị trí tự đóng đến khi đạt được một mức giá nhất định thì bạn phải đặt một lệnh riêng cho vị trí đó. Lệnh mà sẽ tự đóng vị trí với lãi suất xác định được gọi là “take profit”. Lệnh mà sẽ tự đóng với thua lỗ xác định được gọi là “stop loss”. Có thể đặt một lệnh riêng hoặc cả hai cùng lúc. Vị trí sẽ đóng toàn bộ.

 • Cách đặt lệnh

  Vị trí có thể mở theo lệnh hoãn đợi, ví dụ khi giá đến một mức độ nào đó thì vị trí mới tự động mở.

 • Cân bằng và khóa vị trí

  Khi mở vị trí theo giá thị trường hoặc qua lệnh đã đặt trước phải tính cả chế độ hoàn thành giao dịch. Terminal hỗ trợ hai kiểu chế độ cân bằng và chế độ khóa (“Lock”).

 • Chế độ balance và khoá

  Khi mở vị trí trực tiếp hoặc qua lệnh chờ đợi nên lưu ý, hệ thống hỗ trợ 2 chế độ mở vị trí, chế độ balance và khoá