Hướng dẫn sử dụng NetTradeX iOS

Phần mềm giao dịch NetTradeX iOS cho phép giao dịch với tất cả các dụng cụ tài chính, cài đặt lệnh, thực hiện phân tích kĩ thuật và quản lí các tài khoản giao dịch.

Để cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động của mình, bạn có thể tìm ứng dụng trong "App Store" với tên nhà phát triển "nettradex corp." và tải về (hoặc cập nhật) ứng dụng.

 • Kết nối vào tài khoản giao dịch

  Khi mở ứng dụng sẽ hiện ra cửa sổ khởi động với khung để nhập login từ danh sách (nhấn mũi tên phía bên phải) và mật khẩu của login (tài khoản) tương ứng, đồng thời cũng có menu khởi động với một số chức năng.

 • Tỷ giá

  Nhấn vào thẻ "Giao dịch" /"Trading" (trên menu cơ bản nằm phía dưới màn hình) sẽ gọi ra cửa sổ "Tỷ giá" /"Quotations":

 • Danh sách các vị trí mở

  Nhấn vào thẻ "Danh mục" /"Portfolio" (trên menu cơ bản, phía dưới màn hình) sẽ gọi ra cửa sổ, trong đó nhấn vào nút "Vị trí" /"Positions" có thể gọi ra danh sách các vị trí được mở:

 • Danh sách lệnh

  Nhấn thẻ "Danh mục" /"Portfolio" (trên menu cơ bản phía dưới màn hình) sẽ gọi ra cửa sổ, trong đó nếu nhấn vào nút "Lệnh" /"Orders" có thể gọi ra danh sách các lệnh đã đặt:

 • Mở biểu đồ

  Bạn có thể mở đồ thị của một dụng cụ bằng cách nhấn lên dòng tên của dụng cụ trong cửa sổ "Tỷ giá" /"Quotations". Ví dụ đồ thị:

 • Mở vị trí

  Bạn có thể mở vị trí bằng cách nhấn vào tên dụng cụ cần thiết trong cửa sổ "Tỷ giá" /"Quotations" (gọi ra bằng cách nhấn vào thẻ "Giao dịch" /"Trading") - mở ra cửa sổ đồ thị của dụng cụ này. Trong khung dưới cửa sổ đồ thị nhấn nút "Giao dịch" / "Market" - ở nửa dưới của màn hình sẽ hiện ra cửa sổ để cài đặt các thông số giao dịch:

 • Đóng vị trí

  Bạn có thể đóng một vị trí bằng cách nhấn vào hàng tương ứng trong danh sách dụng cụ ("Danh mục" /"Portfolio" --> "Vị trí" /"Positions") - sẽ mở ra cửa sổ với đồ thị, còn nửa dưới màn hình là khu vực nhập các thông số cho giao dịch và 2 nút sau:

 • Mở khóa vị trí

  Để mở khóa vị trí, tức là cộng số học các vị trí ngược chiều của 1 dụng cụ, bạn có thể nhấn nút "Mở khóa" /"Unlock" trên cửa sổ danh sách các vị trí đã mở, gọi ra danh sách các vị trí và đánh dấu các vị trí cần thiết. Ví dụ ta đánh dấu 2 vị trí ngược chiều của dụng cụ #C-BRENT :

 • Cài đặt lệnh

  Bạn có thể đặt lệnh bằng việc ấn nút từ trong cửa sổ "Định giá hiện tại" /"Quotations": (có thể mở từ trong mục "Giao dịch" /"Trading") — sẽ mở ra cửa sổ với dụng cụ đấy. Trong cửa sổ dụng cụ. Bên dưới hàn hình của cửa sổ có thể chọn loại lệnh.

 • Xóa và chỉnh sửa lệnh

  Bạn có thể xóa lệnh bằng cách nhấn lên tên dụng cụ cần thiết trong cửa sổ với danh sách lệnh đã đặt (gọi ra từ thẻ "Danh mục" /"Portfolio" --> "Lệnh" /"Orders") - sẽ mở ra cửa sổ đồ thị, ở nửa dưới màn hình là cửa sổ với các trường để nhập thông số lệnh với 2 nút:

 • Lịch sử tài khoản

  Trong mục "Lịch sử" /"History" (menu chính ở bên dưới màn hình) và nút "Tài khoản" /"Account" (panel trên trong cửa sổ mới mở) mở của sổ lịch sử hoạt động của tài khoản. Để đặt thông tin lịch sử phải chọn chức năng "Lọc" /"Filter" (phía phải bên trên) - sẽ mở cửa sổ "Lọc" /"Filter":

 • Lịch sử lệnh

  Trong mục "Lịch sử" /"History" (trong menu dưới màn hình) và nút "Lệnh" /"Orders" (trên menu phía trên) có thể mở qua cửa sổ lịch sử tài khoản. Để đặt thống số lịch sử lệnh cần chọn mục "Lọc" /"Filter" (gọc phải trên) - sẽ mở ra cửa sổ "Lọc" /"Filter":

 • Các dụng cụ được sử dụng

  Trong cửa sổ "Tỷ giá" /"Quotations" chỉ hiển thị tỷ giá cho các dụng cụ đang được sử dụng. Bảng các tỉ giá này có thể thay đổi bằng cách nhấn lên nút "Sửa" /"Edit" (phía trên bên phải cửa sổ) - sẽ mở ra cửa sổ gồm danh sách các dụng cụ đó (thẻ "đang sử dụng" /"Current"):

 • Cài đặt

  Nhấn vào thẻ "Cài đặt" /"Platform" (menu cơ bản phía dưới màn hình) mở ra cửa sổ "Cài đặt" /"Platform":