Các cài đặt chung cho NetTradeX

Để thiết lập các cài đặt chung cho phần mềm, chọn mục "Cài đặt" trên menu chính, trong menu mở ra chọn mục "Terminal":

Trong cửa sổ "Cài đặt Terminal" bạn có thể chọn các thẻ cần thiết để thực hiện tùy chỉnh và cài đặt các thông số của phần mềm. Chúng tôi chỉ điểm qua những cài đặt cần thiết nhất.

1. Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị trong thẻ "Terminal".

Khi lựa chọn ngôn ngữ hiển thị từ danh sách có sẵn, cần xác nhận lại và sau đó cần khởi động lại phần mềm.

2. Các thông số thực hiện giao dịch trong thẻ "Giao dịch" - "Khóa" được đánh dấu mặc định, khoảng chênh lệch giá cho phép và các tùy chọn khác.

3. Màu và font chữ ở các cửa sổ khác nhau của phần mềm.

4. Các thông số khác - cho phép hiển thị hoặc không hiển thị các xác nhận giao dịch (bao gồm cả PCI), cho phép tự động cập nhật phần mềm, vân vân.