Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Sàn giao dịch NetTradeX


So sánh phần mềm giao dịch

Những yêu điểm của NetTradeX

iPhone Trading App - NetTradeX iOS
 • Giao dịch nhanh hơn
 • Nhiều dụng cụ hơn
 • Lệnh với khối lượng bất kỳ
 • Thiết lập dụng cụ giao dịch riêng
 • Giao dịch danh mục (Phương pháp Portfolio Quoting )
Video hướng dẫn giao dịch trên phần mềm NetTradeX

Lợi thế giao dịch Forex và CFD cùng với IFC Markets

 • 500+ Dụng cụ

 • Ngoại tệ
 • Index
 • Cổ phiếu
 • Hàng hóa
 • Dụng cụ tổng hợp cá nhân (PCI)
 • Thực hiện lệnh tốt nhất

 • Spread cố định và thấp
 • Thực hiện lệnh ngay lập tức
 • Cơ hội giao dịch

 • Hãy thiết lập những dụng cụ cá nhân và giao dịch với chúng
 • Hãy lựa chọn những dụng cụ synthetic có sẵn trong thư viện PCI của chúng tôi
 • Phần mềm giao dịch tiên tiến

 • NetTradeX - phần mềm giao dịch cao cấp
 • Phần mềm phổ biến MT4, MT5 & WebTerminal
 • Mọi lúc, mọi nơi

 • Hỗ trợ trực tuyến chuyên nghiệp với 18 ngôn ngữ
 • Liên tục cả ngày

Giao dịch cùng IFC Markets