Hướng dẫn sử dụng MT5

Hướng dẫn sử dụng đầy đủ về phần mềm giao dịch MetaTrader 5 có trong MT5. Mở nó ra bằng cách nhấn vào "Help\Help topics" (hoặc nhấn F1):

Cửa sổ "Client Terminal - User Guide" hiện ra, trong đó bạn có thể tìm hiểu mọi tính năng của phần mềm giao dịch MetaTrader 5: