Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

MetaTrader 4 MultiTerminal


MT4 Multiterminal Features

 • Mở đồng thời vị trí giao dịch ở các tài khoản bằng việc nhấn 1 nút chuột duy nhất.
 • Mở vị trí giao dịch ở các tài khoản khác nhau với khối lượng như nhau, đồng thời khối lượng khác nhau phụ thuộc vào số tiền hiện tại hoặc phạm vi tiền tự do ở mỗi tài khoản.
 • Quản lý đến 128 tài khoản giao dịch cùng 1 lúc.
 • Tất cả loại lệnh bao gồm cả lệnh chờ
 • Báo cáo về các lệnh đã hoàn thành.
 • Giao diện đa ngôn ngữ với cấu trúc terminal của khách hàng Meta Trader 4.

MT4 MultiTerminal

Multiterminal dành cho việc quản lý đồng thời nhiều tài khoản giao dịch, và đặc biệt hữu ích trong việc quản lý tài khoản giao dịch của các nhà đầu tư, và các nhà giao dịch làm việc với nhiều tài khoản cùng một lúc.

Сác yêu cầu của hệ thống

 • Vi sử lý với tốc độ 1 Ghz hoặc hơn
 • Microsoft® Windows® 2000; Microsoft® Windows® 2003; Microsoft® Windows® XP với Service Pack 3 (phiên bản 32x bit) hoặc Service Pack 2 (phiên bản 64x bit); Windows Vista (phiên bản 32x và 64x bit); Windows 7 ((phiên bản 32x và 64x bit); Windows 8 ((phiên bản 32x và 64x bit)
 • 512 Mb bộ nhớ RAM
 • 50 Mb diện tích trên ổ cứng
 • phân giải màn hình 800x600

How to Download MT4 Multiterminal (0.45 Mb)

Tải để mở tài khoản Demo/Real

Tải chương trình đã được thử nghiệm trên các trình duyệt:

 • Google Chrome - latest version
 • Firefox - latest version
 • Opera - latest version
 • Internet Explorer - version 8.0, 9.0, 10.0.

How to Uninstall MT4 MultiTerminal

 • Go to Control Panel
 • Find and open "Uninstall Programs"
 • Find MT4 Multiterminal
 • Select the program
 • Click "Uninstall".

Lợi thế giao dịch Forex và CFD cùng với IFC Markets

 • 500+ Dụng cụ

 • Ngoại tệ
 • Index
 • Cổ phiếu
 • Hàng hóa
 • Dụng cụ tổng hợp cá nhân (PCI)
 • Thực hiện lệnh tốt nhất

 • Spread cố định và thấp
 • Thực hiện lệnh ngay lập tức
 • Cơ hội giao dịch

 • Hãy thiết lập những dụng cụ cá nhân và giao dịch với chúng
 • Hãy lựa chọn những dụng cụ synthetic có sẵn trong thư viện PCI của chúng tôi
 • Phần mềm giao dịch tiên tiến

 • NetTradeX - phần mềm giao dịch cao cấp
 • Phần mềm phổ biến MT4, MT5 & WebTerminal
 • Mọi lúc, mọi nơi

 • Hỗ trợ trực tuyến chuyên nghiệp với 18 ngôn ngữ
 • Liên tục cả ngày

Giao dịch cùng IFC Markets