MetaTrader 4 WebTerminal (trên trình duyệt)


 • Windows

 • WebTrader

 • Mac OS

 • iOS

 • Android

 • MultiTerminal

MT4_Web_termina_big_image

MetaTrader 4 Web terminal: Tính chất

 • Terminal không cần tải và cài đặt
 • Giao diện dể hiểu
 • Kết nối đến tài khoản giao dịch24/24
 • Biểu đồ giá
 • Thực hiện giao dịch nhanh
 • Tất cả loại lệnh giao dịch

MetaTrader 4 web-platform là một loại phần mềm làm việc trên trang web IFC Markets với bất kỳ phân mềm trình duyệt nào với bất kỳ hệ điều hành nào.

MetaTrader 4 Web terminal: Chức năng

Tất cả lệnh giao dịch: mở và đóng vị trí (trong số đấy, bằng một nút ấn chuột)

Đặt và xóa lệnh chờ trong cửa số ngay trên biểu đồ

Xem tỷ giá trong thời gian thực trong bảng Market Watch

3 loại hình biểu giá (bar, nếm, đường thẳng) cho 9 loại time frame

Vật thể làm việc với biểu đồ: đường ngang và đường dọc, đường trend, kênh, mức Fibonacci

Kết nối đến tài khoản demo

Chú thích
Cửa sổ, panel quản lý, biểu đồ gần tương tự như trong phần mềm MT4.
Trong các phiên bản Web Terminal mới sẽ có thêm chức năng áp dụng indicator phân tích kỹ thuật.
Bắt đầu giao dịch với IFC Markets MỞ TÀI KHOẢN Tìm hiểu thêm