IFC Markets Forex Broker

Hướng dẫn sử dụng MT4

Hướng dẫn người dùng cho phần mềm MT4. Bạn có thể ấn vào trong mục "Help" và tiếp theo "Help topic"(hoặc ấn phím F1):

Sẽ mở ra cửa sổ "Hướng dẫn người dùng", cách thức làm việc với phần mềm MetaTrader 4: