Các dụng cụ được sử dụng

Trong cửa sổ "Tỷ giá" /"Quotations" chỉ hiển thị tỷ giá cho các dụng cụ đang được sử dụng. Bảng các tỉ giá này có thể thay đổi bằng cách nhấn lên nút "Sửa" /"Edit" (phía trên bên phải cửa sổ) - sẽ mở ra cửa sổ gồm danh sách các dụng cụ đó (thẻ "đang sử dụng" /"Current"):

Trong danh sách này có thể xóa dụng cụ không được giao dịch. Để xóa dụng cụ cần nhấn vào dòng có tên tương ứng, sau đó nhấn nút "Xóa" /"Delete".

Trong danh sách này có thể thêm những dụng cụ mới từ danh sách dụng cụ bằng cách nhấn vào thẻ "Thêm" /"More" - mở ra cửa sổ với danh sách từ 6 nhóm dụng cụ:

Ví dụ ta chọn nhóm "Stocks" - mở ra cửa sổ gồm danh sách các sàn với cổ phiếu tương ứng:

Chẳng hạn chọn sàn chứng khoán Tokyo - mở ra cửa sổ với danh sách cổ phiếu của sàn này:

Nếu dụng cụ đã được sử dụng, trong bảng này sẽ không hiện tên dụng cụ đó.

Để chuyển một dụng cụ (trong ví dụ này là cổ phiếu) vào danh sách các dụng cụ được sử dụng, cần nhấn vào dòng với tên dụng cụ - khi ấy dụng cụ sẽ biến mất khỏi danh sách hiển thị hiện tại. Nhấn nút "Xong" /"Done" để quay lại cửa sổ "Tỉ giá"/"Quotations".