Các phần mềm giao dịch: Hướng dẫn sử dụng


Mục đích của phần này là cung cấp cho người dùng những thông tin cần thiết để làm việc độc lập trên phần mềm giao dịch-phân tích NetTradeXMetaTrader 4. Nghiên cứu các tài liệu của phần này, bạn sẽ biết:

  • Làm thế nào để quản lý tài khoản của mình
  • Cách mở và đóng vị trí
  • Cách mở các biểu đồ
  • Cách đặt các lệnh khác nhau
  • Cách đặt các chỉ báo để phân tích kĩ thuật
  • Và nhiều thứ khác


Bắt đầu giao dịch với IFC Markets MỞ TÀI KHOẢN Tìm hiểu thêm