Kết nối đến tài khoản giao dịch

Kết nối đến tài khoản và menu chính

Khi mở phần mềm giao dịch thì sẽ hiển thị cửa sổ login và mật khẩu. Hiển thị thêm ô địa chỉ server.

Sau khi điền mật khẩu và login vào (mật khẩu có thể lưu lại), sẽ hiện lên cửa sổ "Quotes" với bảng tỷ giá các dụng cụ (hoặc cửa số trước đây đã dùng):

Từ cửa sổ đầu tiên bạn có thể làm.

a) Ấn nút chuột trái vào trong menu trên có thể gọi 13 chức năng (cửa số "Main Menu"):

b) Ở góc dưới đã số cửa sổ (ví dụ cửa sổ "Quotes") có 4 nút để thực hiện lệnh, đặt lệnh, chỉnh dụng cụ đang sử dụng, thêm dụng cụ:

Để thoạt ra khỏi phần mềm bạn cần ấn vào nút trở lại trên máy (trên nhiều máy nút có hình mũi tên) - sẽ mở ra của sổ xác nhận thoát: