Mở biểu đồ

Bạn có thể mở biểu đồ bằng 2 cách:

 • chức năng "Chart" từ menu chính
 • chức năng"Chart" từ menu rơi, chọn từ trong danh sách tỷ giá "Quotes"
 • Bạn có thể kéo tay sang phải sang trái trên biểu đồ. Nếu kéo trong ô thời gian thì biểu đồ sẽ co giãn phải trái, nếu kéo trong ô giá thì biểu đồ sẽ co giãn lên xuống.

  Dưới biểu đồ có 4 nút sau (từ trái sang phải):

  • Giao dịch với dụng cụ biểu đồ
  • Đặt lệnh trên biểu đồ
  • Cài đặt và chỉnh indicator trên biểu đồ
  • Cài đặt và điều chỉnh biểu đồ

  Nếu ấn vào nút "…" dưới biểu đồ bên phải, thì ở dưới góc phải sẽ hiện lên cửa sổ với 11 chức năng: