Các sàn giao dịch


Cùng với các phần mềm nổi tiếng như MetaTrader 4,5, IFC Markets mời bạn trải nghiệm thêm phần mềm giao dịch chuyên nghiệp NetTradeX.

NetTradeX PC

NetTradeX – Tổng hợp phân tích giao dịch của thế hệ mới từ công ty NetTradeX cung cấp cho người dùng khả năng mở rộng với nhiều cặp ngoại tệ giao dịch khác nhau.

Giới thiệu

NetTradeX iOS

Phần mềm mới nhất của sàn giao dịch NettradeX dành cho hệ điều hành iOS cũng như Iphone, Ipad. Phần mềm trực quan, tiện lợi và có nhiều tính năng giao dịch hữu dụng của sàn giao dịch NetTradeX iOS.

Giới thiệu

NetTradeX Android

NetTradeX Android đem lại cho bạn việc giao dịch ở bất kỳ thiết bị nào với hệ thống hoạt động của Android cùng với cùng với các tính năng giao dịch cơ bản và quản lý của toàn bộ chương trình giao dịch

Giới thiệu

NetTradeX Windows
Phone

NetTradeX Windows Phone
Forex App for Windows Phone - NetTradeX

Terminál NetTradeX Windows Phone je určen k obchodování přes jakékoliv zařízení s nejnovějšími aktualizacemi na základě OC Windows Phone.

Chi tiết

NetTradeX Windows Mobile

Với NetTradeX điện thoại, bạn không cần máy vi tính, và khả năng thực hiện giao dịch trên thị trường ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Giới thiệu

Phần mêm giao dịch
trên Windows

NetTradeX Advisors

NetTradeX for PC

Là một sản phẩm phần mềm được bổ súng cho phần mềm chính NetTradeX Trade Terminal.

Giới thiệu
Bắt đầu giao dịch với IFC Markets MỞ TÀI KHOẢN Tìm hiểu thêm