Dụng cụ tổng hợp cá nhân PCI


PCI là chữ viết tắt của "dụng cụ tổng hợp cá nhân", là thành phần chủ chốt trong phương pháp GeWorko, là hình thức quy giá (danh mục) tài sản cơ bản qua giá của một (danh mục) tài sản khác (gọi là danh mục định giá).

PCI nằm trong nhóm dụng cụ synthetic. Công nghệ độc đáo không có tương tự, cho phép thiết lập cặp ngoại tệ mới, tìm sự tương quan giữa các dụng cụ, index ngoại tệ, danh mục cổ phiếu, danh mục ngoại tệ và khác. Sự đa dạng của PCI là không giới hạn.


Bạn có thể tự thiết lập những dụng cụ tổng hợp cá nhân sau khi đọc hướng dẫn ngắn của chúng tôi tại thiết lập PCI theo phương pháp GeWorko.

Những dụng cụ tổng hợp cá nhân lập theo phương pháp GeWorko, chúng được dùng để phân tích thị trường tài chính, nghiên cứu những mối liên quan phức tạp giữa các tài sản và sự kết hợp của chúng trên các đồ thị giá theo thời gian. Hơn thế, trader nhận được khả năng giao dịch ngay lập tức với những dụng cụ vừa tạo.


Lợi thế giao dịch PCI:

Mỗi người dùng phần mềm phân tích-giao dịch NetTradeX được tiếp cận với một công nghệ độc đáo, cho phép thiết lập những dụng cụ tổng hợp cá nhân (PCI) không có tiền lệ.

Thiết lập dụng cụ cá nhân
BẮT ĐẦU NGAY

Sử dụng PCI bởi chuyên gia đã làm sẵn

Ngoài ra bạn có thể sử dụng PCI của chuyên gia chúng tôi đa lập; các dụng cụ này có thể tìm thấy trong thư viện PCI.

Để sử dụng PCI từ thư viện, bạn chỉ cần tải dụng cụ vào trong phần mêm giao dịch.

Các dụng cụ trong thư viện bao gồm ví dụ cách sử dụng dụng cụ mà có thể thiết lập theo công nghệ mới. Lợi thế của công nghệ mới là bạn có thể thiết lập ra cho mình dụng cụ mới ngay trong phần mềm NetTradeX.


Hướng dẫn về cách thiết lập và giao dịch PCI

Dụng cụ tổng hợp cá nhân (PCI) được thiết lập theo phướng pháp GeWorko, được hỗ trợ trong phần mêm NetTradeX PC là một dụng cụ rất hữu ích cho các nhà phân tích thị trường tài chính, các quỹ đầu tư và các trader phổ thông.

Thiết lập PCI theo phương pháp GeWorko

Để hoàn thành việc tạo PCI mới, bạn cần đặt tên và lưu lại dụng cụ mới này. Nếu bạn chọn lệnh “Lưu”, thì PCI sẽ được lưu dưới tên theo cấu trúc định trước, bao gồm tên tài sản của nó, nhưng không quá 20 kí tự. Trong ví dụ 2 chúng ta có tùy chọn “Lưu như”. Và trong trường “Tên” chúng ta nhập “&grain/presious_met” và nhấn nút “Lưu”. Chi tiết

Làm việc với biểu đồ PCI

Với hỗ trợ của sàn NetTradeX bạn có thể có xem lịch sử sâu sắc về giá của bất kỳ PCI GeWorko, mà được cập nhật trong thời gian thực. Lịch sử giá có thể được hiển thị dưới dạng biểu đồ khác nhau (thanh, nến và dòng) trong các khung thời gian khác nhau. Để mở lịch sử giá biểu đồ PCI GeWorko bạn nên: Chi tiết

Chỉnh sửa PCI

Để thêm dụng cụ PCI vào danh sách, bạn nhấn chuột phải trong cửa sổ "Định giá hiện tại" hoặc chọn menu "Giao dịch\ Thêm dụng cụ..." Chi tiết

Giao dịch PCI

Với module thiết lập PCI, Bạn có thể tạo dụng cụ giao dịch mới và biểu đồ để thực hiện phấn tích kỹ thuật trên đấy, thực hiện giao dịch với dụng cụ PCI mới tạo. Chi tiết

Lợi thế giao dịch PCI

Sau khi thiết lập PCI và đưa vào danh sách trong cửa sổ «Market watch» thì có thể giao dịch như với dụng cụ thông thường, đặt lệnh chờ và lệnh Take Profit và Stop Loss. Chi tiết