Video về các dụng cụ PCI

Quý khách có khả năng tạo dụng cụ cá biết riêng cho mình PCI (Personal Composite Instruments), tùy chọn dụng cụ chỉ giới hạn bởi trí tưởng tượng của bạn - danh mục chứng khoán, chỉ số ngoại hối, chứng khoán thế giới, chỉ số kim loại, danh mục đầu tư đa dạng và nhiều thứ khác.

Dụng cụ tổng hợp được tạo trên phần mềm NetTradeX bằng phương pháp giao dịch và phân tích GeWorko. Tất cả các PCI của bạn sẽ được tự động hiện trong lịch sử để Bạn có thể phân tích kỹ thuật đầy đủ hơn và giao dịch thuận tiện hơn.

Xem thêm:

Dụng cụ tổng hợp cá nhân - Tìm hiểu thêm về PCI và chức năng

Thư viện PCI - Danh sách PCI đã được thiết lập sẵn

NetTradeX Trading Platform - Tải phần mềm giao dịch xuống và sử dụng PCI