Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Chương trình hợp tác IB.


Một trong những chương trình đối tác
Đến$15cho 1 lot
Chỉ dùng chữ số và Latin
 •  
 •  

Bạn có lợi gì khi hợp tác cùng chúng tôi

Chương trình hợp tác đem lại cho Bạn cơ hội thu hút khách hàng giao dịch trên thị trường tài chính và nhận một phần hoa hồng môi giới từ IFC Markets.

 • Hoa hồng cao (lên tới 15$ cho một vòng giao dịch đầy đủ với 1 lot - 100.000 tiền tệ cơ sở)
 • Hoa hồng được trả hàng tháng
 • Tiền hóa hồng không hạn chế
 • Chỉ với chúng tôi, Bạn có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ độc đáo như PCI (Personal Composite Instrument), cho phép thiết lập vô số các dụng cụ giao dịch cá nhân.
 • Dịch vụ và hỗ trợ khách hàng và các đối tác theo phương thức 24/5
 • Nhận được thêm % hoa hồng thu được của các đối tác cấp độ thứ 2 của bạn
 • Nhận phần mềm quản lý miễn phí để theo dõi hiệu quả việc thu hút khách hàng trên
  NetTradeXMetaTrader 4

Thành đối tác IFC Markets và bắt đầu kiếm lãi:

1. Đăng ký và lấy đường link IB
2. Giới thiệu khách hàng mới đến
3. Khách hàng của bạn bắt đầu giao dịch
(trong nhóm IB của bạn)
Đến $15 cho 1 lot
4. Hưởng hoa hồng từ khối lượng giao dịch của khách hàng của mình

Hãy hưởng lợi từ chương trình đối tác của công ty

Ngoài việc giới thiệu khách hàng đến IFC Markets, Bạn có thể tăng thêm khoản thu nhập bằng cách tìm thêm đối tác đến cong ty. Tất cả đối tác của bạn giới thiệu đến sẽ thành đối tác bậc 2. Chúng tôi sẽ trả thêm tiền hoa hồng của khách hàng của đối tác bậc 2 cho bạn. Bạn có thể có thêm 50% từ phi hoa hồng của đối tác bậc 2.

 • Hãy xây dựng mô hình kinh doanh từ các đối tác bậc 2
 • Kiếm thêm 50% phí hoa hồng từ các khách hàng của đối tác bậc 2

Bảng tiền thưởng hoa hồng
Dụng cụ
Các cặp ngoại tệ
Với tất cả các cặp ngoại tệ $10 cho một vòng 100 000 đơn vị gốc $9 cho một vòng lot tiêu chuẩn
Các kim loại quý
Với tất cả kim loại quý $10 cho một vòng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá $9 cho một vòng lot tiêu chuẩn
CFD không kỳ hạn với các index
NIKKEI $10 cho một vòng 100 000 USD $9 cho một vòng lot tiêu chuẩn
AU200 $10 cho một vòng 100 000 USD $9 cho một vòng lot tiêu chuẩn
HK50 $10 cho một vòng 100 000 USD $9 cho một vòng 800 000 HKD
FR40 $10 cho một vòng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá $9 cho một vòng 100 000 EUR
EU50 $10 cho một vòng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá $9 cho một vòng 100 000 EUR
CFD với các chỉ số DJI, ND100, SP500, GB100, DE30 и USDIDX $10 cho một vòng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá $9 cho một vòng lot tiêu chuẩn
CFD cổ phiếu
CFD các cổ phiếu sàn chứng khoán HKEx $10 cho một vòng 100 000 USD $9 cho một vòng 800 000 HKD
CFD các cổ phiếu sàn chứng khoán TSE $10 cho một vòng 100 000 USD $9 cho một vòng 12 500 000 JPY
CFD các cổ phiếu sàn chứng khoán ASX $10 cho một vòng 100 000 USD $9 cho một vòng 150 000 AUD
CFD các cổ phiếu sàn chứng khoán NYSE, NASDAQ, LSE, LSE (IOB) и XETRA $10 cho một vòng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá $9 cho một vòng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá
CFD hàng hóa không kỳ hạn
Tất cả CFD hàng hóa không kỳ hạn $10 cho một vòng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá $9 cho một vòng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá
CFD futures hàng hóa
Tất cả CFD futures hàng hóa $10 cho một vòng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá $9 cho một vòng 100 000 đơn vị ngoại tệ định giá
"Các dụng cụ vàng"
Future CFD Crypto
CFD Bitcoin Future $10 cho một vòng giao dịch 100 000 ngoại tệ tính giá $9 cho một vòng giao dịch 100 000 ngoại tệ tính giá
Tất cả "dụng cụ vàng" $10 cho một vòng 100 000 USD $9 cho 1 vòng lot chuẩn
CFD ETF (được giao dịch trên các thị trường chứng khoán)
Tất cả CFD ETF $10 cho một vòng 100 000 USD $9 cho 1 vòng 100 000 USD

Chú thích

Nếu tổng tiền nạp thực (tổng tiền nạp trừ tổng tiền rút) của khách hàng từ $50 000 trở lên, tiền hoa hồng của bạn sẽ được tương ứng với hợp đồng.


Ví dụ

Ví dụ, bạn giới thiệu được 5 khách hàng với tiền nạp của mỗi người là $1000

Trong tháng, 3 người trong số họ giao dịch trên NetTradeX cặp EURUSD với khối lượng 4 000 000 đơn vị ngoại tệ gốc mỗi người, 2 người còn lại, mỗi người thực hiện giao dịch CFD index SP500 trên MetaTrader 4 với khối lượng 25 lot.

4 000 000 (EURUSD) + 4 000 000 (EURUSD) + 4 000 000 (EURUSD)

Tiền hoa hồng của bạn qua NetTradeX sẽ là:

4.000.000/100.000 × $10 (mức tiền hoa hồng của NetTradeX) × 3(số khách hàng)
=$1200

25 lot (SP500) + 25 lot (SP500)

Tiền hoa hồng của bạn qua MT4 sẽ là:

25 lot × $9 (mức tiền hoa hồng của MT4) × 2(số khách hàng)
=$450

Tổng cộng trong tháng này bạn sẽ nhận

từ 5 người khách hàng của bạn