Tài liệu quảng bá dành cho đối tác


Banner

Hãy đặt banner hợp tác lên trang web, blog hoặc forum của mình và hường lợi không mất công sức.

Giới thiệu

Bạn có thể tìm thấy thông tin về công ty , sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Tài liệu giáo dục

Chúng tôi có nhiều nghiên cứu, tài liệu mà Bạn có thể dùng để cung cấp cho khách hàng của mình.

Informer

Cài đặt informer của chúng tôi lên trang web sẽ giúp cho trang web của Bạn bắt mắt và đầy đủ thông tin hơn.

Phông nền lên mấy tính

Trong mục này Bạn có thể tìm thấy các phông nền đẹp để đặt lên máy tính của mình.

Mẫu đăng ký

Mẫu đăng ký cho phép khách hàng của Bạn đăng ký tài khoản của mình tại IFC Markets ngay từ trang web của Bạn.