Mở tài khoản giao dịch Forex & CFD


2 Minutes to
Tài khoản giao dịch thật
1
Tạo hồ sơ và kích hoạt
2
Chọn và tải phần mềm
3
Nạp tiền và bắt đầu giao dịch

Giao dịch ngay

Khách hàng pháp lý, ấn vào đây
Cá nhân
Chỉ dùng chữ La tinh
Quốc gia
Broker (cấp phép)
Số điện thoại

Điều kiện giao dịch cho chuyên nghiệp!

Forex
 • 50 cặp ngoại tệ Major, Minor và Exotic
 • Thực hiện lệnh tức thời
 • Spread thấp và cố định
CFD cổ phiếu
 • Hơn 300 CFD cổ phiếu
 • Trả cổ tức 100%
 • Đòn bảy 1:40
 • Phí thấp nhất, chỉ từ $0.02
Hàng hóa
 • CFD hàng hóa không kỳ hạn
 • 19 futures hàng hóa
Indices
 • CFD index không kỳ hạn
 • USD Index
Kim loại quý
 • Các dụng cụ vàng
 • được định giá với EUR & USD
Thư viện PCI
 • Tạo dụng cụ cá nhân của bạn
 • Dụng cụ synthetic được tạo bởi các chuyên gia
 • Giao dịch danh mục
Thực thi lệnh tốt nhất
 • Gửi lệnh tức thời
 • Spread cố định