Mở tài khoản Demo Forex và CFD


Demo miễn phí

Khách hàng pháp lý, ấn vào đây
Cá nhân
Chỉ dùng chữ La tinh
Quốc gia
Broker (cấp phép)
Số điện thoại

5 lý do bắt đầu từ tài khoản Demo tại IFC Markets

 • Không có rủi ro mất tiền
 • Tài khoản Demo hoàn toàn miễn phí (không cần thẻ tín dụng hoặc khác)
 • Điều kiện giao dịch hoàn hảo
 • Thử giao dịch với trên 500 dụng cụ
 • Mở tài khoản demo chỉ trong 1 phút
 • Cho phép giao dịch với khôi lượng không hạn chế | Không hạn chế thời gian
 • Học cách làm việc trên phàn mềm giao dịch
 • NetTradeX (phát chiển bởi IFC Markets) | MetaTrader 4 | MetaTrader 5
 • Lựa chọn indicator kỹ thuật lớn
 • Học cách phân tích thị trường cùng với dụng cụ phân tích kỹ thuật
 • Thư viện PCI (đặc biết của IFC Markets)
 • Dụng cụ tự tạo bởi chuyên gia công ty | Thiết lập dụng cụ của riêng mình

Đăng ký ngay bây giờ

và hưởng lợi đầy đủ cho trader: Video học tập và sách, thời sự, phân tích và khác.