Forex phân tích kỹ thuật: Khối lượng (Volume)

Mục đích

Chỉ số khối lượng giao dịch là một công cụ phân tích kỹ thuật, phản ánh hoạt động của các nhà đầu tư cho khoảng thời gian nhất định.

Để tìm hiểu thêm thông tin về cách cài đặt indicator vào terminal hãy ấn vào đây

Thử chỉ thị trên thực tế
Một khi đã mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận các tài liệu học tập và hỗ trợ bằng ngôn của bạn

Sử dụng

Chỉ số thường được sử dụng cùng với việc phân tích sự chuyển động giá trị để xác nhận sức mạnh của xu hướng hoặc để xác định các dấu hiệu của sự suy yếu, và như vậy, xác định khả năng đảo chiều của giá.

Xác nhận xu hướng:

  • Việc tăng khối lượng giao dịch trong các điều kiện tăng giá xác định xu hướng tăng;
  • Việc tăng khối lượng giao dịch trong điều kiện giảm giá xác nhận xu hướng giảm.

Dấu hiệu của sự suy giảm xu hướng:

  • Sự suy giảm trong hoạt động giao dịch có thể là dấu hiệu của sự nghi ngờ của các nhà đầu tư tiếp tục xu hướng. Trong trường hợp tăng giá và cùng lúc giảm giá khối lượng nhu cầu về giao dịch khi giá cao có thể biến mất.

Tính toán

Khối lượng = số lượng giao dịch trong 1 khoảng thời gian xác định.

Làm thể nào để thiết lập Khối lượng (Volume) trong sàn giao dịch

Hãy dùng indicator sau khi tải một trong những phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets