Chỉ số RSI - Relative Strength Index


RSI là gì

Relative Strength Index - RSI– chỉ báo được phát triển bởi Welles Wilder để đánh giá sức mạnh hoặc ngược lại sự suy yếu của xu hướng, đo lường tốc độ thay đổi giá bằng việc so sánh tăng tính tiêu cực và tích cực trên nền tảng cơ bản giá đóng cửa .

Để tìm hiểu thêm thông tin về cách cài đặt indicator vào terminal hãy ấn vào đây

Thử chỉ thị trên thực tế
Một khi đã mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận các tài liệu học tập và hỗ trợ bằng ngôn của bạn

Cách sử dụng RSI

Chỉ số RSI cho phép xác định tình hình mua lại và bán lại, tuy nhiên, chỉ báo nên được sử dụng cùng với các phân tích chung của xu hướng:

  • Nếu chỉ báo tăng trên 70 cho thấy, khả năng mua lại;
  • Nếu chỉ báo giảm dưới 30 cho thấy, khả năng bán lại.

Chỉ báo thoát khỏi vùng mua lại/bán lại có thể là dấu hiểu bắt đầu điều chỉnh hoặc đảo chiều:

  • Việc giao nhau từ trên xuống dưới của các vùng mua lại là dấu hiệu bán;
  • Việc giao nhau từ dưới lên trên của các vùng bán lại là dấu hiệu của việc mua.

Các mô hình giống/khác nhau có thể là dấu suy yếu của xu hướng:

  • Về sự suy yếu của xu hướng tăng cho thấy, nếu việc tăng giá đến mức tối đa tiếp theo không hỗ trợ sự chuyển biến chỉ báo;
  • Về sự suy yếu của xu hướng giảm cho thấy, nếu việc giảm giá đến mức thấp nhất tiếp theo không có hỗ trợ của sự chuyển biến chỉ báo.
Chỉ số RSI

Công thức tính RSI

RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS (14) = Σ(Mức tăng giá tích cực)/Σ(|Mức tăng giá tiêu cực|)

Làm thể nào để thiết lập Relative Strength Index - Chỉ số RSI trong sàn giao dịch

Hãy dùng indicator sau khi tải một trong những phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets