Forex chỉ số kỹ thuật: Chỉ số MFI (Market Facilitation Index - MFI)


Chức năng

Chỉ số MFI được tạo lập trong việc đánh giá sự di chuyển giá theo mong muốn thị trường. Các giá trị tuyệt đối của các chỉ báo, bản thân không được sử dụng thực tế do những thay đổi chuyển biến được so với bước chuyển đổi của sự thay đổi về khối lượng.

Cách dùng Chỉ số MFI trong sàn giao dịch

ấn vào đây

Để nâng cao hiệu quả

Hãy thử nghiệm Indicator
trong công việc.

Sau khi mở tài khoản Demo thi bạn sẽ nhận các tài liệu học tập trực tuyến và hỗ trợ bằng ngôn ngữ của bạn

Áp dụng

Các giá trị tuyệt đối của chỉ số thể hiện ở các vạch biểu đồ, và việc so sánh sự chuyển biến thay đổi chỉ số với sự chuyển biến khối lượng được thể hiện ở màu sắc và bạn nên chú ý việc đọc các chỉ báo tín hiệu:

  • Vạch màu xanh lá cây - chỉ số MFI và khối lượng tăng. Các hoạt động gia tăng của các nhà giao dịch có nghĩa là sự dịch chuyển tăng. Theo sau đó là sự nối tiếp xu hướng. .
  • Vạch màu xanh da trời - chỉ số MFI tăng, khối lượng giảm. Sự dịch chuyển của thị trường tiếp tục, bất chấp sự suy giảm khối lượng. Xu hướng có thể sớm đảo ngược.
  • Vạch màu hồng - chỉ số MFI giảm, khối lượng tăng. Các dịch chuyển chậm lại, trong khi tăng khối lượng cho thấy khả năng đột phá hoặc đảo chiều.
  • Vạch màu nâu - - chỉ số MFI và khối lượng giảm. Thị trường không quan tâm đến xu hướng hiện hành và mong chờ các tín hiệu tăng tiếp theo.

Tính toán

BW MFI = (HIGH-LOW)/VOLUME

Làm thể nào để thiết lập Chỉ số MFI trong sàn giao dịch

Hãy dùng indicator sau khi tải một trong những phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets

Gọi