Chỉ Báo Fractal | Fractal là gì | Williams Fractal | IFCM Việt Nam

Chỉ Báo Fractal - Williams Fractal

Fractals là chỉ báo cho thấy các đỉnh và đáy cục bộ ở những nơi mà sự di chuyển giá cả dừng và quay lại. Những điểm này khúc quanh tương ứng với việc gọi là Đỉnh và Đáy.

Làm thể nào để thiết lập Fractals trong sàn giao dịch

Xác nhận giả thuyết bằng thực hành
Mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến

Áp dụng

Fractals được hình thành xung quanh các nhóm 5 vạch liên tiếp của các thanh biểu đồ, đầu tiên hai trong số đó sẽ có 1 vạch đạt giá trị cao hơn (hoặc thấp hơn), và hai vạch cuối rơi xuống thấp hơn 1 vạch khác (hoặc tăng cao hơn). Khi vạch trung bình này đạt mức cao nhất (hoặc thấp nhất) của nhóm này.

  • Fractal có dấu hiệu mua khi mũi tên hướng lên
  • Fractal có dấu hiệu bán khi mũi tên hướng xuống
Chỉ báo Fractal

Hãy dùng indicator sau khi tải một trong những phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets