Phân tích kỹ thuật: Forex Channel

Kênh là một trong những khái niệm quan trọng của phân tích kỹ thuật. Kênh được bởi giao động tỷ giá trong kênh với chiều cao nhất định.

Hình thành

Trên biểu đồ thì có thể vẽ như 2 đường thẳng song song: kết nối các đỉnh quan trọng từ trên và dưới.

  • Trong trường hợp giá lên thì kênh có xu hướng đi lên.
  • Trong trường hợp giá xuống kênh có xu hướng đi xuống.
Forex Channel

Giải thích

  • Kênh lên là khi sực mua tăng lên mạnh. Nhưng nếu đột phá kênh dưới (cho phép có sai lệch) thì điều này có thể là tín hiệu đầu tiên để bán ra.
  • Kênh xuống là khi sức bán tăng lên mạnh. Nhưng nếu đột phá kênh trên (cho phép có sai lệch) thì điều này có thể là tín hiệu đầu tiên để mua vao.
  • Trong khi nếu tỷ giá chưa đột phá kênh thì các mức của kênh là mức hỗ trợ và kháng cự.

Cách dùng Channel trong phần mềm giao dịch

Bạn có thể thiết lập mô hình đồ họa trên biểu đồ, hãy tải phần mềm giao dịch của công ty IFC Markets.