Phương pháp GeWorko - mở rộng phạm vi các công cụ giao dịch cho nhà đầu tư | IFCM Việt Nam

Phương pháp GeWorko - mở rộng phạm vi các công cụ giao dịch cho nhà đầu tư


Đối với nhiều nhà đầu tư giao dịch thường xuyên trên thị trường tài chính, rất quan trọng có nhiều công cụ kinh doanh. Nếu nhà đầu tư có phương pháp đầu tư hệ thống (dựa trên phân tích toán học hoặc theo mô hình thường gặp) thì có nhiều công cụ đầu tư sẽ giúp Bạn tìm thấy nhiều khả năng gia nhập thị trường và kiếm lợi nhuận.

Những cơ hội mới cho nhà đầu tư

Trong bài viết này tôi muốn mô tả ngắn gọn về các chức năng mới được gọi là Portfolio Quoting Method (PQM), cho phép nhà đầu tư mở rộng danh sach công cụ đầu tư , tạo dụng cụ đầu tư, danh mục mới từ các công cụ đã có sẵn.

Nét độc đáo của phương pháp

Phương pháp PQM là một phương pháp sáng tạo trong việc phân tích thị trường, Bạn có thiết lập danh mục, từ các dụng cụ có sẵn và xác định giá trị một danh mục qua danh mục khác, tạo ra một công cụ tổng hợp độc đáo mới synthetic (PCI). Ý tưởng của phương pháp này được dựa trên khái niệm về mối quan hệ giao dịch các cặp B/Q, được biết như trong thị trường ngoại hối, trong đó tài sản B (cơ sở) so với (giao dịch) tài sản Q (Trích dẫn). Hơn nữa, bạn có thể thiết lập danh mục đơn giản trong cấu trúc, bao gồm một tài sản và danh mục phức tạp, với nhiều tài sản khác nhau trong cấu trúc. Chương trình cho phép bạn thiết lập giá trị của của từng tài sản trong cấu trúc tổng thể. Giá trị của tất cả các tài sản được tự động chuyển đổi sang đô la Mỹ (nếu tài sản đấy được tính bằng ngoại tệ khác), như thế sẽ có thể so sánh chính xác hai danh mục đầu tư với nhau. Xây dựng đồ thị PCI sẽ không quá hai phút.

Ví dụ cách dùng

Đây là một ví dụ cụ thể về cách sử dụng PCI. Trong danh sách sử dụng tài sản có sẵn CFD chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ (DJI) và các nước châu Âu Anh (GB 100), Pháp (FR 40). Chúng ta có làm việc riêng với một chỉ số, hoặc tạo biểu đồ tỉ lệ dữa các chỉ số đấy. Dươi đây là biểu đồ các cặp DJI/GB 100 và DJI/FR 40
Giá trị của tất cả các chỉ số là 100.000 đô la Mỹ.

Từ quan điểm cơ bản, nếu nền kinh tế mạnh mẽ hơn, thì chứng khoán sẽ ổn định hơn so với các nền kinh tế yếu. Giả thuyết này được hỗ trợ và hiển thị trên đồ thị. Theo mối quan hệ DJI với Chỉ số châu Âu, thì sẽ thấy xu hướng lên ổn định, với các điêu chỉnh sâu (15-20%). Phân tích này cũng có thể được sử dụng như ý tưởng thương mại, mua DJI và đồng thời bán một số các chỉ số châu Âu, mua thêm vị trí trong giai đoạn điều chỉnh.

Phân tích cơ bản nên cần được hỗ trợ từ phân tích kỹ thuật, mà NetTradeX có tất cả các phương tiện cần thiết. Biến đổi trên cả hai biểu đồ đi cùng thời và đủ cho phép nhìn thấy giai đoạn điểu chỉnh hoặc đi tiêp tục xu hướng. Vào đầu năm 2013 trên cả hai biểu đồ suất hiện mổ hình giống “đầu vầ vai”, là dấu hiệu nên đọng các vị trí dài .

Như thế, hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật sẽ giúp đỡ hiểu biết về mối quan hệ dữa các tài sản. Vì thể PCI sẽ là một dụng cụ rất hữu ích cho việc giao dịch.