Tâm lý thị trường


Khối lượng vị trí dài theo đô la Mỹ vào tuần trước so với ngoại tệ chính đã xuống đến $12.6 tỷ từ $18.2 tỷ theo thống kê của (CFTC) vào ngày 9 tháng 2. Thông tin ra trong tuần đã xác nhận rằng nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại. Tình hình trong ngành dịch vụ ra kém hơn dự đoán: index hoạt động trong ngành không phải sản xuất ISM giả xuống đến mức 53.5 vào tháng 1 từ 55.8 vào tháng 12. Giảm hoạt động sản xuất trong tháng 12: chỉ số giao động nhẹ hơn cho thấy đã giảm 0.8% so với gaimr 0.7% trong tháng 11. Thống kê dữ liệu thị trường lao động cũng như cho thấy rằng trong tháng 1 chỉ số lên 158 nghìn người so với dự đoán 183 nghìn. Điều kiện tốt là chỉ số thất nghiệp giảm từ 5% đến 4.9%, lương hàng giờ trong tháng 1 tăng lên trung bình 0.5%, trong khi con số này không thay đổi vào tháng 12. Thị trường lao động tốt lên giúp cho FED dự đoán lạm phát sẽ tăng, như vậy chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ làm chặt lại. Nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ làm cho giá hàng hóa, cổ phiếu xuống, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp tục tăng lãi suất của FED vào năm nay. Các nhà đầu tư đã giảm khối lượng vị trí dài với đô la Mỹ xuống vì lo rằng FED sẽ không đi theo được kế hoạch của mình 100%. Như có thể thấy trong bảng dưới đây thì tâm lý thị trường thay đổi đối với các cặp chính franc và đô la Canada, yên là ngoại tệ duy nhất trong nhóm major có vị trí dài so với đô la Mỹ.

Theo thống kê của CFTC của ngày 15 tháng 9 thi khối lượng giao dịch đô la Mỹ đã giảm từ $22,07 tỷ xuống 20,95 tỷ. Trước cuộc họp của FED vào ngày 16-17 tháng 9, các nhà đầu tư đã giảm khối lượng vị trí dài xuống đến mức thấp nhất từ tháng 7 năm 2014. Các chỉ số kinh tế ra trong tuần không thực sự tốt để FED quyết định tăng lãi suất. Chỉ số bán lẻ tháng 8 đã giảm đáng kể, index niềm tin tiêu dùng Michigan ra kém hơn dự đoán, cho thấy xu hướng xuống từ cuối năm 2012. Như có thể thấy trong bảng thì tâm lý thị trường đã giảm so với các ngoại tệ thế giới ngoài yên và euro. Vị trí dài mở đối với franc là $485 млн.

Theo thống kê của (CFTC) bao gồm đến ngày 29 tháng 9, các nhà đầu tư đã tăng tổng vị trí dài của mình với đô la Mỹ so với các ngoại tệ chính từ $35,8 tỷ trong tuần qua lên đến $37,36 tỷ (như có thể thấy trong bảng tâm lý thị tường CFTC). Xu hướng cả tuần tiều cực cho yên Nhật, đô la Canada và đô la Úc.


Theo thống kê của (CFTC), bao gồm ngày đến 23 tháng 9, các nhà đầu tư tăng trưởng vị trí dài với đô la Mỹ đối với các cặp ngoại tệ từ $31.4 tỷ trong tuần qua đến $35.8 tỷ. Như có thể thấy trong bảng, một tuần tiêu cực lộng hành đối với đa số các cặp ngoại tệ,ngoài bảng Anh.


Trong bảng tâm lý thị trường CFTC thì tổng vị trí ngắn với euro vẫn lớn nhất so với các ngoại tệ khác: euro tăng lên $22.78 tỷ từ $22.21 tỷ vào tuần qua; trên thực tế thì thay đổi $0.57...
Thống kê CFTC , bao gồm ngày đến 22 tháng 9 đã cho thấy rằng trong tuần qua tổng vị trí dài với đô la Mỹ đã giảm so với các ngoại tệ chính khác từ $31,7 tỷ đến $31.4 tỷ (như có thể thấy trong bảng tâm lý CFTC). Tông vị trí bán euro và yên Nhật đã giảm.


Trong bảng tâm lý của CFTC thì thấy tổng vị trí ngắn euro vẫn giữ vị trí gắn lớn nhất so với các ngoại tệ khác ($-22,21 tỷ so với tuần trước - $25,47 tỷ), giảm xuống $3,26 tỷ. Ngoài ra động lực gấu với euro giảm...
Trong bài thống kê cuối cùng của (CFTC) đã cho thấy rằng từ mùng 9 đến 12 tháng 9 các nhà đầu tư đã bán đô la Mỹ ra để mua các ngoại tệ khác vào. Mặc dù tổng vị trị dài với đô la Mỹ vẫn giữ nguyên khối lượng $31,7 tỷ. Các nhà đầu tư vẫn giữ vị trí ngắn với euro và Yên Nhật.
Dựa trên bảng tâm lý thị trường thì có thể đưa ra kết luận, vị trí ngắn với euro vẫn cón cao nhất so với các ngoại tệ khác: $25.47 tỷ. Nói chung thì vị trí gấu trong tuần đã giảm...
Theo thống kê cuối cùng của (CFTC), bao gồm ngày 2 tháng 9, tâm lý nhà đầu tư đối với đô la Mỹ so với các ngoại tệ khác thì vẫn trong hước trâu. Nhà đầu tư vẫn giữ vị trí ngắn kỷ lục đối với euro và yên Nhật đến trước giờ ra tin thất nghiệp Mỹ vào tuần sau.


Như có thể thấy trong bảng tâm lý của CFTC thì tổng vị trí ngắn với euro vẫn rất cao so với ($-26,48 tỷ) và trong tuần tăng lên $1,69 tỷ. Đây là chỉ số cao nhất kể từ tháng 6 năm 2012. Xu hướng xuống...
Theo thống kê của (CFTC) bao gồm ngày đến 26 tháng 8, tâm lý các nhà đầu tư chuyển về xu hướng đô là Mỹ so với euro và yên Nhật. Bảng Anh trở lại xu hướng lên, còn nhịp giá xuống đối với đô la Canada đã giảm.


Có thể thấy trong bảng tâm lý của CFTC thì tổng vị trí ngắn với euro vần còn ở mức cao so với các ngoại tệ khác ($-24,79 млрд.) và đã tăng lên $1,69 tỷ trong tuần. Đây là mức cáo nhất kể từ tháng 6 năm 2012. Ngoài ra, nhịp xuống của euro không ổn định,...
Theo thống kê của (CFTC), bao gồm ngày đến 19 tháng 8, tâm lý nhà đầu tư so với đô la Mỹ đã hướng về xu hướng trâu. Như có thể thấy trong bảng tâm lý thị trường của CFTC, thì đô la Mỹ đã lên so với euro, bảng Anh, đô la Canada và yên Nhật.


Có thể thấy trong bảng thì tổng vị trí ngắn với euro vẫn ở mức cao so với các ngoại tệ chính ($-23,10 tỷ) và tăng lên trong tuần lên $2,05 tỷ. Đây là chỉ số cao nhất kể từ tháng 7 năm 2012. Ngoài đấy thì thấy xu hướng gấu...
Theo thống kê cuối cùng của (CFTC) bao gồm ngày 12 tháng 8 thì tâm lý thị trường hướng về giảm năng tỷ giá đồng đô la Mỹ. Như có thể thấy trong bảng tâm lý thị trường của CFTC thì đô la Mỹ đã giảm giá so với EURO, bảng Anh, franc Thụy Sỹ và yên Nhật. Ngoài ra thì trong bảng, tổng vị trí ngắn với euro vấn ở mức cao nhất so với các ngoại tệ khác ($-21,05 tỷ), mặc dù trong tuần giảm xuống $0,46 tỷ. Đây là tổng vị trí ngắn nhỏ nhất kể từ tháng 7 năm 2012. Vị trí...
Gọi