Tâm lý thị trường

Vị trí US short giảm giảm đến $12.96 tỷ đến từ $13.74 tỷ so với ngoại tệ major trong tuần trước, theo thống kê của Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bao gòm thống kê từ ngày mùng 6 tháng 2 cho đến mùng 9 tháng 2. The dollar sentiment improved as nonfarm payrolls increased by 200 thousand and average hourly earnings rose 2.9% year over year in January.

Vị trí ngắn với đô la Mỹ tiếp tục tăng so với ngoại tệ major đến $11 tỷ từ $9,29 tỷ trong tuần trước. CFTC đã thông báo trong bài thống kê vào ngày 23 tháng 1 được đăng vào hôm 26 tháng 1. Ngoài ra thì ông Donald Trump đã phát biểu răng ông không ủng hộ cho đồng đô la Mỹ yếu, điều này có thể giúp cho index đô la Mỹ điều chỉnh lên.

Vị trí ngắn đối với đô la Mỹ đã tăng mạnh đối với ngoại tệ major đến $8,87 tỷ từ $4,61 tỷ trong tuần trước, theo CFTC, bao gồm thống kê đến 9 tháng 1, được đăng vào 12 tháng 1. Kết quả cuộc họp FED cho thấy thống kê thị trường lao động tháng 12 ra kém.

Khối lượng vị trí dài theo đô la Mỹ vào tuần trước so với ngoại tệ chính đã xuống đến $12.6 tỷ từ $18.2 tỷ theo thống kê của (CFTC) vào ngày 9 tháng 2. Thông tin ra trong tuần đã xác nhận rằng nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại. Tình hình trong ngành dịch vụ ra kém hơn dự đoán: index hoạt động trong ngành không phải sản xuất ISM giả xuống đến mức 53.5 vào tháng 1 từ 55.8 vào tháng 12. Giảm hoạt động sản xuất trong tháng 12: chỉ số giao động nhẹ hơn cho thấy đã giảm 0.8% so với gaimr 0.7% trong tháng 11. Thống kê dữ liệu thị trường lao động cũng như cho thấy rằng trong tháng 1 chỉ số lên 158 nghìn người so với dự đoán 183 nghìn. Điều kiện tốt là chỉ số thất nghiệp giảm từ 5% đến 4.9%, lương hàng giờ trong tháng 1 tăng lên trung bình 0.5%, trong khi con số này không thay đổi vào tháng 12. Thị trường lao động tốt lên giúp cho FED dự đoán lạm phát sẽ tăng, như vậy chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ làm chặt lại. Nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ làm cho giá hàng hóa, cổ phiếu xuống, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp tục tăng lãi suất của FED vào năm nay. Các nhà đầu tư đã giảm khối lượng vị trí dài với đô la Mỹ xuống vì lo rằng FED sẽ không đi theo được kế hoạch của mình 100%. Như có thể thấy trong bảng dưới đây thì tâm lý thị trường thay đổi đối với các cặp chính franc và đô la Canada, yên là ngoại tệ duy nhất trong nhóm major có vị trí dài so với đô la Mỹ.

Theo thống kê của CFTC của ngày 15 tháng 9 thi khối lượng giao dịch đô la Mỹ đã giảm từ $22,07 tỷ xuống 20,95 tỷ. Trước cuộc họp của FED vào ngày 16-17 tháng 9, các nhà đầu tư đã giảm khối lượng vị trí dài xuống đến mức thấp nhất từ tháng 7 năm 2014. Các chỉ số kinh tế ra trong tuần không thực sự tốt để FED quyết định tăng lãi suất. Chỉ số bán lẻ tháng 8 đã giảm đáng kể, index niềm tin tiêu dùng Michigan ra kém hơn dự đoán, cho thấy xu hướng xuống từ cuối năm 2012. Như có thể thấy trong bảng thì tâm lý thị trường đã giảm so với các ngoại tệ thế giới ngoài yên và euro. Vị trí dài mở đối với franc là $485 млн.

Theo thống kê của (CFTC) bao gồm đến ngày 29 tháng 9, các nhà đầu tư đã tăng tổng vị trí dài của mình với đô la Mỹ so với các ngoại tệ chính từ $35,8 tỷ trong tuần qua lên đến $37,36 tỷ (như có thể thấy trong bảng tâm lý thị tường CFTC). Xu hướng cả tuần tiều cực cho yên Nhật, đô la Canada và đô la Úc.


Theo thống kê của (CFTC), bao gồm ngày đến 23 tháng 9, các nhà đầu tư tăng trưởng vị trí dài với đô la Mỹ đối với các cặp ngoại tệ từ $31.4 tỷ trong tuần qua đến $35.8 tỷ. Như có thể thấy trong bảng, một tuần tiêu cực lộng hành đối với đa số các cặp ngoại tệ,ngoài bảng Anh.


Trong bảng tâm lý thị trường CFTC thì tổng vị trí ngắn với euro vẫn lớn nhất so với các ngoại tệ khác: euro tăng lên $22.78 tỷ từ $22.21 tỷ vào tuần qua; trên thực tế thì thay đổi $0.57...
Thống kê CFTC , bao gồm ngày đến 22 tháng 9 đã cho thấy rằng trong tuần qua tổng vị trí dài với đô la Mỹ đã giảm so với các ngoại tệ chính khác từ $31,7 tỷ đến $31.4 tỷ (như có thể thấy trong bảng tâm lý CFTC). Tông vị trí bán euro và yên Nhật đã giảm.


Trong bảng tâm lý của CFTC thì thấy tổng vị trí ngắn euro vẫn giữ vị trí gắn lớn nhất so với các ngoại tệ khác ($-22,21 tỷ so với tuần trước - $25,47 tỷ), giảm xuống $3,26 tỷ. Ngoài ra động lực gấu với euro giảm...

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.