Giá Cổ Phiếu Deere & Co. - DEERE

Biểu đồ cổ Phiếu Deere & Co.

Loading
Về biểu đồ

Chi tiết về biểu đồ

Biểu đồ giá trực tuyến bao gồm thông tin đầy đủ về các dụng cụ giao dịch như ngoại tệ, index, hàng hóa và PCI. Trong menu trên biểu đồ có thể chọn ra loại dụng cụ cần thiết khoảng thời gian (từ biểu đồ 1 phút đến tuần). Xem giá hiện tại hoặc lịch sử giá thì bạn chỉ cần kéo biểu đồ sang trái. Bạn có thể chọn loại biểu đồ hiển thị – nến nhật hoặc đường thẳng.

Trạng thái: Đóng Trực tuyến
Thay đổi:
Tính giá bằng USD
Giá đóng trước
Giá mở
Hôm nay, cao
Hôm nay, min.

Chi tiết về biểu đồ

Biểu đồ giá trực tuyến bao gồm thông tin đầy đủ về các dụng cụ giao dịch như ngoại tệ, index, hàng hóa và PCI. Trong menu trên biểu đồ có thể chọn ra loại dụng cụ cần thiết khoảng thời gian (từ biểu đồ 1 phút đến tuần). Xem giá hiện tại hoặc lịch sử giá thì bạn chỉ cần kéo biểu đồ sang trái. Bạn có thể chọn loại biểu đồ hiển thị – nến nhật hoặc đường thẳng.

Nói về Deere & Co. Cổ phiếu

#S-DE | Cổ phiếu | NASDAQ

Deere & Company là công ty kỹ thuật sản xuất máy móc cho nông nghiệp, xây dựng, dọn tuyết, làm rừng. Công ty cung cấp dịch vụ tài chính và mảng liên quan.
The company manufactures a wide range of products:

 • Thiết bị nông nghiệp
 • Thiết bị xây dựng
 • Thiết bị làm rừng
 • Sản phẩm khác

Công ty có trụ sở tại Mỹ, Đức, Ấn Độ, Canada, Mexico và khác. Vào năm 2018 thì công ty có 67000 nhân viên. Cổ phiếu Deere giao dịch tại New York và có trong danh sách trong S&P 500 index.

Deere & Co. được thành lập vào năm 1837 bởi John Deere.

Giá cổ phiếu Adobe hôm nay

Để hiểu và phân tích diễn biến của giá cổ phiếu Adobe , bạn có thể xem bảng lịch sử giá của chúng tôi và giá cổ phiếu theo thời gian thực ở trên đây.

Biểu đồ Adobe và giá

Bạn có thể xem lịch sử giá cổ phiếu của Adobe trong 23 ngày qua bao gồm Giá mở cửa, Giá cao, Giá thấp trong ngày. Kiểm tra biểu đồ cổ phiếu Adobe trong 7 năm qua với độ chính xác hiển thị đến 1 phút cho đến tuần 01/23/2020.

Giá Cổ phiếu Deere & Co.

Swipe table
NgàyGiá mởCaoThấpGiá đóngThay đổi %
2020-01-22172.86173.55170.55171.08 0.78
2020-01-21174.97175.15172.32172.40 2.16
2020-01-17175.54176.96175.42176.12 0.4
2020-01-16173.52175.45173.01175.43 1.46
2020-01-15172.98174.99172.09172.87 0.44
2020-01-14174.38174.95173.37173.63 0.59
2020-01-13173.74174.97173.52174.65 0.74
2020-01-10177.63178.00173.33173.36 2.39
2020-01-09176.42178.31175.96177.50 0.92
2020-01-08174.16176.71173.95175.88 1.26
2020-01-07175.52176.32173.42173.67 1.77
2020-01-06174.29176.79173.69176.74 0.69
2020-01-03174.23175.67173.45175.53 0.69
2020-01-02173.80176.80173.38176.74 1.5
2019-12-30174.32175.05173.47174.10 0.94
2019-12-27174.73175.76174.19175.73 0.98
2019-12-26174.44174.87173.51174.02 0.26
2019-12-24174.77174.97173.97174.46 0.29
2019-12-23174.83175.49173.40174.96 0.21

Giao dịch CFD cổ phiếu và tận dụng những lợi thế của giao dịch CFD cùng IFC Markets

 • Đòn bẩy tối đa

 • MetaTrader4 & MetaTrader5 - 1:20 (kí quỹ 5%)
 • Trên NetTradeX đòn bẩy với CFD cổ phiếu bằng đòn bẩy tài khoản (tối đa 1:20)
 • 8 sàn chứng khoán lớn, 400+ CFD cổ phiếu

 • Chúng tôi cung cấp hơn 400 CFD cổ phiếu từ 8 sàn chứng khoán hàng đầu thế giới.
 • Phí

 • Từ 0.1% của khối lượng giao dịch, đối với cổ phiếu Mỹ - $0.02 cho 1 cổ phiếu và đối với cổ phiếu Canada là 0.03 CAD cho 1 cổ phiếu. Phí được thu khi đóng và mở vị trí.
 • Đối với NetTradeX và MT4, phí giao dịch thấp nhất bằng 1 ngoại tệ tính giá, ngoài cổ phiếu Trung Quốc với phí thấp nhất bằng 8 HKD và cổ phiếu Nhật - 100 JPY và cổ phiếu Canada là 1.5 CAD. Đối với MT5 khối lượng giao dịch thấp nhất bằng 1 ngoại tệ tài khoản - 1 USD/1EUR/100 JPY (đối với cổ phiếu Mỹ chỉ 1USD)
 • Cổ tức điều chỉnh CFD cổ phiếu = cổ tức cổ phiếu

 • Người giữ vị trí mua CFD nhận được cổ tức điều chỉnh bằng số tiền cổ tức được trả.
 • Thông tin chi tiết trên trang "Ngày chia cổ tức với CFD".

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu và đánh giá thị trường trên lịch sử của tỷ giá. Mục tiêu chính là dự đoán tỷ giá của dụng cụ tài chính sau này. Các chuyên gia phân tích kỹ thuật dùng phương pháp này để dự đoán tỷ giá. Phương pháp này giúp bạn đánh giá thị trường giữa trện lịch sử giá.
Xem phân tích DEERE: DEERE dự đoán giá.

Cổ phiếu tăng và giảm giá mạnh nhất

Top tăng thị trường
chứng khoán trong ngày

Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách

Top giảm thị trường
chứng khoán trong ngày

Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách
Không có dụng cụ trong danh sách
TOP GAINERS và LOSERS (Phiên bản chính, tùy biến thị trường và thời kỳ)