Cách Tính Margin

Chọn loại
Chọn tên
Bid / Ask
 
Tiền bảo đảm bằng ngoại tệ gốc
 
Tiền bảo đảm bằng USD
 USD
Tiền bảo đảm bằng JPY
 JPY
Tiền đặt cọc (EUR)
 EUR

Giao dịch cùng IFC Markets

Chúng tôi hỗ trợ tất cả thắc mắc 24 tiếng trong ngày.