Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Cách Tính Margin


Chọn loại
Chọn tên
Bid / Ask
 
BUY
SELL


 
Tiền bảo đảm bằng ngoại tệ gốc
  
Tiền bảo đảm bằng USD
  USD
Tiền bảo đảm bằng JPY
  JPY
Tiền đặt cọc (EUR)
  EUR

Học giao dịch cùng IFC Markets

IFCM Education Center

4 bước đơn giản để học giao dịch

Sách giao dịch Forex

Forex & CFD Thư viện

Forex & CFD Video hướng dẫn

Forex & CFD Thư viện

Video hướng dẫn cho người mới tham gia và học cách làm việc với phần mềm (MT4, MT5, NTTX)

Từ điền Trader

Thuận ngữ Trading: Từ điển và thuật ngữ Forex và CFD