Demo Real

ĐẦU TƯ TRỰC TUYẾN
VỚI IFC MARKETS

KIM LOẠI | NGOẠI HỐI | CFD CỔ PHIẾU, CHỈ SỐ VÀ HÀNG HÓA

  • Mô hình kinh doanh không xung đột lợi ích
  • Sàn giao dịch chuyên nghiệp NetTradeX
  • Giao dịch tỷ giá thực với spread cố định
  • Đòn bẩy 1:400 cho cặp ngoại tệ, kim loại và CFD hàng
    hóa, 1:40 cho CFD cổ phiếu
  • Swap thị trường ngân hàng liên ngành và không có chi phí phụ
  • Phân tích kỹ thuật hàng ngày vào lúc 11:00 (GMT +0, Greenwich)
ĐĂNG KÝ
Cá nhân
Chỉ dùng chữ La tinh
Quốc gia
Số điện thoại

UY TÍN DỊCH VỤ
CHẤT LƯỢNG
CAO

10NĂM

NGƯỜI ĐẦU TƯ
TỪ 60 QUỐC GIÁ
ĐÃ CHỌN
CHÚNG TÔI

SÀN GIAO
DỊCH TỐT NHẤT