Trung tâm học liệu của IFC MarketsNhững bước cơ bản cho người mới
 • Đăng kí và xác nhận email
 • Mở tài khoản Demo thực tập
 • Tải và cài đặt phần mềm giao dịch
 • Chọn mức deposit
 • Chọn dụng cụ và bắt đầu giao dịch
Bạn sẵn sàng bắt đầu?
Thực tập không sợ rủi ro
Tài khoản Demo
Chỉ dùng chữ số và Latin
*
*
*
*
*
*
Bạn đã đăng kí? Đăng nhập tại đây
Cho người đã có kinh nghiệm giao dịch
 • Đăng kí và xác nhận hòm thư
 • Mở Tài khoản thực
 • Tải và cài đặt phần mềm giao dịch
 • Chọn dụng cụ giao dịch hoặc tự tạo dụng cụ cá nhân theo chiến lược của mình (PCI và phương pháp GeWorko)
 • Thực hiện phân tích
 • Nạp tiền và bắt đầu giao dịch
Gọi