Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Trung tâm học liệu của IFC MarketsNhững bước cơ bản cho người mới
 • Đăng kí và xác nhận email
 • Mở tài khoản Demo thực tập
 • Tải và cài đặt phần mềm giao dịch
 • Chọn mức deposit
 • Chọn dụng cụ và bắt đầu giao dịch
Bạn sẵn sàng bắt đầu?
Demo miễn phí
Cá nhân
Chỉ dùng chữ La tinh
Quốc gia
Broker (cấp phép)
Số điện thoại
Bạn đã đăng kí? Đăng nhập tại đây
Cho người đã có kinh nghiệm giao dịch
 • Đăng kí và xác nhận hòm thư
 • Mở Tài khoản thực
 • Tải và cài đặt phần mềm giao dịch
 • Chọn dụng cụ giao dịch hoặc tự tạo dụng cụ cá nhân theo chiến lược của mình (PCI và phương pháp GeWorko)
 • Thực hiện phân tích
 • Nạp tiền và bắt đầu giao dịch