Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Ứng dụng phân tích kỹ thuật forex


CÁCH SỬ DỤNG

Đặt widget phân tích kỹ thuật lên trang web của mình, blog hoặc Facebook. Bạn có thể xem phân tích kỹ thuật ngay trong thời gian thực của chuyên gia chúng tôi.

Nghiên cứu thống kê của biểu giá sẽ giúp Bạn dự đoán được tỷ giá tương lai và nhận quyết định chính xác cho mình.

Widget hỗ trợ phân tích kỹ thuất cho các cặp phổ biến nhất:

  • Đô la Mỹ
  • Euro
  • Bảng Anh
  • Yên Nhật và khác

Provided by IFC Markets
 


Cách cài đặt widget phân tích kỹ thuật

  1. Chọn ngôn ngữ widget
  2. Ấn vào nút "Tạo mã" và copy lại mã
  3. Đặt lên trang web của mình
    (đặt với nơi Bạn thích)
Chúng tôi muốn bạn lưu ý
Trong mã widget, mã link trơ lại đặt qua tag rel="nofollow". Để hợp tác có lợi song bên, chúng tôi nhờ Bạn xóa tag rel="nofollow" từ mã ra khi dùng. Cảm ơn!
Chọn ngôn ngữ
WIDGET_LANGUAGE_VALIDATOR
Sao chép dòng lệnh và dán nó vào website của bạn