Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Ứng dụng tâm lý thị trường forex miễn phí


CÁCH SỬ DỤNG

Ứng dụng tâm lý thị trường hiển thị các thay đổi về trọng cân các vị trí được mở, bảo gồm biều đồ và lời bình luận cần thiết. Thống kê này được ủy ban giao dịch future (CFTC) đăng.

Bạn có nắm bắt các xu hướng của nhà đầu tư:

 • Thị trường ngoại hối
 • Thị trường kim loại
 • Thị trường chứng khoán
 • Thị trường index
 • Thị trường hàng hóa
 • Thị trường vàng

Provided by IFC Markets
 


Cách cài đặt widget tâm lý thị trường forex

 1. Chọn ngôn ngữ widget
 2. Ấn vào nút "Tạo mã" và copy lại mã
 3. Đặt lên trang web của mình
  (đặt với nơi Bạn thích)
Chúng tôi muốn bạn lưu ý
Trong mã widget, mã link trơ lại đặt qua tag rel="nofollow". Để hợp tác có lợi song bên, chúng tôi nhờ Bạn xóa tag rel="nofollow" từ mã ra khi dùng. Cảm ơn!
Chọn ngôn ngữ
WIDGET_LANGUAGE_VALIDATOR
Sao chép dòng lệnh và dán nó vào website của bạn