Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Widget biểu đồ


CÁCH SỬ DỤNG

Bạn có thể tạo mã widget "Lịch sử biểu giá" cho website của mình, để cho khách hàng của bạn có thể xem biểu giá các cặp ngoại tệ, cổ phiếu, futures và chỉ số trong thời gian thực trên biểu đồ: tư 5 phút đến 1 tuần.


Widget Biểu Đồ Lịch Sử bao gồm:


Widget hỗ trợ 13 ngôn ngử và có thể điều chỉnh phù hợp cho trang web.

Provided by IFC Markets
 


Cài đặt lên trang web

  1. Hãy ấn vào nút "Hiển thị/Ẩn dụng cụ"
    và chọn ra dụng cụ Bạn cần
  2. Chọn ngôn ngữ cho informer
  3. Ấn nút "Tạo mã" và copy lại mã
  4. Copy mã và đắt lên trang web của mình
    (vào chỗ mà Bạn cần)
Chúng tôi muốn bạn lưu ý
Trong mã widget, mã link trơ lại đặt qua tag rel="nofollow". Để hợp tác có lợi song bên, chúng tôi nhờ Bạn xóa tag rel="nofollow" từ mã ra khi dùng. Cảm ơn!
Tùy chỉnh widget của bạn
Xem/Giấu các dụng cụ
Chọn ngôn ngữ
WIDGET_LANGUAGE_VALIDATOR
Sao chép dòng lệnh và dán nó vào website của bạn