Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Forex Ứng dụng Chuyển đổi Tiền tệ


CÁCH SỬ DỤNG

Ứng dụng này dùng để chuyển đổi ngoại tệ với tính năng hữu ích cho trang web hoặc blog của bạn. Ứng dụng chuyển đổi ngoại tệ này cho phép khách của Bạn tính tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ với giá thực trên thị trường.

Chuyển đổi được thực hiện trong thời gian thực.

Với máy tính chuyển đổi ngoại tế của chúng tôi, Bạn có thể chuyển đổi tỷ giá ngoại tệ với các cặp tiền chính của thế giới:

  • Đô la Mỹ
  • Euro
  • Bảng Anh
  • Yên Nhật
  • Franc Thụy Sỹ và khác

Provided by IFC Markets
 


Cài ứng dụng chuyển đổi ngoại tệ như thế nào

  1. Hãy chọn ngôn ngữ của ứng dụng
  2. Ấn vào nút "Tạo" và copy lại mã
  3. Đặt vào trang web của Bạn
    (Đặt vào cho mà Bạn muôn no hiện lên)
Mời bạn lưu ý
Trong widget các link được ghi với tag rel="nofollow". Để hợp tác đôi bên đều có lợi, thì khi gài widget Bạn hãy xóa tag rel="nofollow" ra khỏi mã. Cảm ơn!
Chọn ngôn ngữ
WIDGET_LANGUAGE_VALIDATOR
Sao chép dòng lệnh và dán nó vào website của bạn