Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Forex widget cho Windows


CÁCH SỬ DỤNG

Widget cho phép theo dõi tỷ giá cặp ngoại tệ và CFD trong thời gian thực. Widget này rất tiện ích cho phân tích và chọn thời điểm hợp lý vào thị trường.

“Widget tài chính cho Windows 8 của IFC Markets” là phần mềm miễn phí giúp cho bạn nhận các thông tin quan trọng của thị trường từ các nhà phân tích IFC Markets. Cài đặt widget cho phép bạn thực hiện phân tích kỹ thuật với các cặp Forex, xem video phân tích và khác. Như vậy thì giao dịch Forex và CFD sẽ hữu ích hơn.

Cài đặt widget

Forex Widget For Windows
 

Để cài đặt“Widget cho Windows 8 của IFC Markets” bạn hãy đăng nhập vào của hàng ứng dụng của Microsoft và ấn nút “Install”.

Chọn ngôn ngữ
WIDGET_LANGUAGE_VALIDATOR
Sao chép dòng lệnh và dán nó vào website của bạn