Trang web này được vận hành bởi IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Ứng dụng forex 3 trong 1: Thời sự forex, phân tích và tổng quan thị trường


CÁCH SỬ DỤNG

Nắm bắt thông tin thị trường là cách tốt nhất để đi trước thị trường. Bây giờ Bạn sẽ không cần tốn nhiều thời gián để xem thống kê, nghiên cứu và đoán xu hướng thị trường Forex.


Forex widget 3 trong 1 cung cấp cho trang web của Bạn các thông tin cần thiết nhất để đưa ra quyết định đầu tư. Ở đây Bạn có thể tìm thấy


Dụng cụ này sẽ giúp cho các bạn đọc của Bạn theo dõi phân tích kỹ thuật, tình hình thị trường, thống kể của úy ban giao dịch future hàng hóa trong thời gian thực.

Provided by IFC Markets

 


Cách cài đặt widget Forex 3 trong 1

  1. Chọn ngôn ngữ widget
  2. Ấn vào nút "Tạo mã" và copy lại mã
  3. Đặt lên trang web của mình
    (đặt với nơi Bạn thích)
Chúng tôi muốn bạn lưu ý
Trong mã widget, mã link trơ lại đặt qua tag rel="nofollow". Để hợp tác có lợi song bên, chúng tôi nhờ Bạn xóa tag rel="nofollow" từ mã ra khi dùng. Cảm ơn!
Chọn ngôn ngữ
WIDGET_LANGUAGE_VALIDATOR
Sao chép dòng lệnh và dán nó vào website của bạn