Tổng quan nhanh phương pháp GeWorko và PCI


Giao dịch với số lượng không giới hạn
các dụng cụ cho bất kì ai!

Vào năm 2020 tất cả các broker sẽ cung cấp dịch vụ tạo dụng cụ giao dịch cá nhân. Còn chúng tôi cung cấp nó ngay bây giờ!!!

Ví dụ các dụng cụ

 • 1) EUR / DJI
 • 2) XAU / AUD
 • 3) CORN / SOYB
 • 4) APPLE+GOOGLE / DJI
 • n) AA+DIS+GE / KO+JPM+MCD
Lập các dụng cụ cá nhân
Chỉ dùng chữ số và Latin
*
*
*
*
*
*
 • 1
 • Mở tài khoản và
  tải NetTradeX PC
 • 2
 • Создайте PCI и
  bắt đầu giao dịch

Phương pháp GeWorko - giai đoạn phát triển mới của phân tích danh mucjd đầu tư và giao dịch (được tuyên bố bản quyền). Nó cho phép lập những dụng cụ tài chính mới từ tập hợp các tài sản hiện có, xác định giá trị một loại tài sản này đối với loại khác và nghiên cứu sự thay đổi giá trị tương đối của những dụng cụ mới theo thời gian.

Ưu thế của việc ứng dụng phương pháp GeWorko

 • Khả năng tạo lập và giao dịch với những dụng cụ tài chính mới, được tạo ra từ tập hợp các tài sản hiện có, bởi chính bạn

 • Khả năng tạo cặp ngoại tệ chéo (cross) mới từ những ngoại tệ hiện có

 • Khả năng hoàn hảo trong việc tạo lập danh mục đầu tư vị trí (tạo từ các vị trí ngắn và dài) và phân tích đồ thị của nó.

 • Giảm thiểu rủi ro dài hạn

 • Khả năng tạo lập “dụng cụ đặc biệt”, ổn định với các biến động thị trường trong thời gian dài

 • Lịch sử giá của dụng cụ được lập lên tới 40 năm

Gọi