Sách phân tích kỹ thuật

Sách phân tích kỹ thuật Forex

Phân tích kỹ thuật là gì: khai niệm, triết lý, lý thuyết

  • Xu hướng trong phân tích kỹ thuật: khái niệm, loại, phân loại, đường trend, đảo chiều trend, hành lang tỷ giá, điều chỉnh, đứt điểm (gap)
  • Xây dựng biểu đồ: mục tiêu, loại và kiểu biểu đồ, mô hình đảo chiều và tiếp tục xu hướng, khối lượng
  • Indicator kỹ thuật: kiểu loại
Sách sẽ được gửi vào Email

Cảm ơn bạn! Hãy vui lòng học cùng chúng tôi!
File đã được gửi đến hòm thư điện tử của bạn.

Cảm ơn bạn! Hãy vui lòng học cùng chúng tôi!
File đã được gửi đến hòm thư điện tử của bạn.

Hẹn gặp lại
Muốn giao dịch Forex

Đọc sách hướng dẫn Forex cho người mới bắt đầu:

Chi tiết
Interested in Forex Indicators

Đọc sách về chỉ thị kỹ thuật

Chi tiết

Học giao dịch cùng IFC Markets

IFCM Education Center

4 bước đơn giản để học giao dịch

Sách giao dịch Forex

Forex & CFD Thư viện

Forex & CFD Video hướng dẫn

Forex & CFD Thư viện

Video hướng dẫn cho người mới tham gia và học cách làm việc với phần mềm (MT4, MT5, NTTX)

Từ điền Trader

Thuận ngữ Trading: Từ điển và thuật ngữ Forex và CFD