Sách về mô hình biểu giá

Sách về mô hình biểu giá

Đặc điểm

Trong 2 quấn sách dưới đây bao gồm các đặc điểm về mô hình tiếp tục và đảo chiều của trend. Chúng có thể giúp Bạn hiểu biết mục tiêu và cơ cấu hình thành mô hình biểu đồ. Ngoài ra Bạn có thể biết về đặc điểm của mức giá, là bước đầu tiên nên hiểu về giao dịch. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiểu biết thêm về mô hình giá để làm cho việc giao dịch dẽ dàng hơn
  • Mô hình giá để làm gì?
  • Lợi ích gì thêm cho Bạn?
  • Cơ bản cẩn phải biết?
  • Cách áp dụng?
  • Cách dùng phướng pháp tính mức mục tiêu?

Mô hình biểu đồ tiếp tục trend

Mô hình tiếp tục trend mà hình thành trên biểu đồ ngắn hạn trong lúc trend chính ngừng laị. Các mô hình này hiển thị giá trong lúc trend đợi đọt phá mức quan trọng để tiếp tục đi tiếp. Mô hình giúp cho trader phân biệt được giữa dừng lại và đảo chiều trend.

Tải về

Mô hình đảo chiều trend

Mô hình đảo chiều trend là indicator quan trọng nhất, sự kết thúc và hình thành trend mới. Thường được hình thành khi tỷ giá đạt được đến mức cao nhất của trend hiện giờ. Các mô hình này rất quan trọng để hiểu biết về xu hướng tỷ giá.

Tải về

Học giao dịch cùng IFC Markets

IFCM Education Center

4 bước đơn giản để học giao dịch

Sách giao dịch Forex

Forex & CFD Thư viện

Forex & CFD Video hướng dẫn

Forex & CFD Thư viện

Video hướng dẫn cho người mới tham gia và học cách làm việc với phần mềm (MT4, MT5, NTTX)

Từ điền Trader

Thuận ngữ Trading: Từ điển và thuật ngữ Forex và CFD